Bezdružice
městoBezdružice
rozšířené vyhledávání

Odpadové hospodářství

Místní poplatek za obecní  systém odpadového hospodářství

 • Výše místního poplatku: 1 000 Kč za osobu a kalendářní rok 2024
 • Splatnost místního poplatku: pro fyzickou osobu,
 • která má ve městě trvalý pobyt,
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá
 • na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

jednorázovou úhradou do 31. 3. nebo pololetně ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31. 3.  a do 31. 7. v kalendářním roce.

 • pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

jednorázově do 31. 3. kalendářního roku

Poplatek se platí hotově buď platební kartou, hotově v pokladně MěÚ Bezdružice (I. patro, hlavní kancelář) nebo převodem na účet č. 125721872/0300, variabilní symbol 1345, specifický symbol: do poznámky číslo popisné.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Ohlašovací povinnost:

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zákládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 • Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Stanoviště nádob na tříděný odpad

Bezdružice:

 • ul. ČSA k vlakovému nádraží: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé;
 • ul. ČSA u kulturního domu: papír, plasty, sklo barevné, jedlé oleje a tuky;
 • náměstí Kryštofa Haranta: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé;
 • ul. Školní u základní školy: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé;
 • ul. Na Sídlišti: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé, jedlé oleje a tuky, oděvy a textilní materiály, drobné elektrospotřebiče;
 • ul. Revolučních gard: papír, plasty, sklo barevné, sklo bílé;
 • ul. U Kovárny: papír, plasty;
 • u hřbitova: bioodpady;

Horní Polžice:           papír, plasty, sklo barevné;

Kamýk:                      plasty;

Křivce:                       papír, plasty, sklo barevné;

Loučky:                     plasty;

Pačín:                        papír, plasty, sklo barevné;

Řešín:                        papír, plasty, sklo barevné;

Zhořec:                      plasty;

 

Sběrný dvůr Bezdružice

Sběrný dvůr se nachází na konci města Bezdružice po pravé straně směrem na Úterý             (pod žárovou zinkovnou).

Součástí nového sběrného dvora je i komunitní kompostárna, kam mohou občané odvážet biologicky rozložitelné odpady (trávu, listí, větve) po celý rok.

Provozní doba sběrného dvora

Každou středu od 15 do 17 hodin

Každou sobotu od 15 do 17 hodin

                                                        Každou neděli od 9 do 11 hodin

Ve dnech státních svátků je ZAVŘENO!!!

Kontaktní osoba: Oldřich Urbánek 775 302 528

info

 

 

 •  

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
1
11 12 13 14 15
1
16
17 18
1
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Svatý Jan co křestí, čtyřicet dní chřestí.

Kde nás najdete?