Bezdružice
městoBezdružice

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Odpadové hospodářství

Stanoviště nádob na tříděný odpad


Provozní doba sběrných surovin
Otevřeno bude tyto soboty:

5. 5. 2018 9:00 – 13:00 hod
19. 5. 2018 9:00 – 13:00 hod
2. 6. 2018 9:00 – 13:00 hod
16. 6. 2018 9:00 – 13:00 hod

JIŘÍ HÝSEK – ÚTERSKÁ ULICE – 349 53 BEZDRUŽICE
TEL.: 603 715 252 – 737 947 464

Sběrný dvůr Bezdružice - ul. Úterská Bezdružice

Provozní doba:

Sobota: 15:00 - 17:00 hod
Neděle: 09:00 - 11:00 hod

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

 • Výše místního poplatku: 600 Kč za osobu a kalendářní rok
 • Splatnost místního poplatku: pro fyzickou osobu,
 • která má ve městě trvalý pobyt,
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá
 • na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

jednorázovou úhradou do 31. 3. nebo pololetně ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31. 3.  a do 31. 7. v kalendářním roce.

 • pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

jednorázově do 31. 3. kalendářního roku

Poplatek se platí hotově buď platební kartou, hotově v pokladně MěÚ Bezdružice (I. patro, hlavní kancelář) nebo převodem na účet č. 125721872/0300, variabilní symbol 1340, specifický symbol: rodné číslo poplatníka a do poznámky číslo popisné.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Ohlašovací povinnost:

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zákládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 • Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je připravena k nahlédnutí v podatelně a na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Bezdružice a dále na internetových stránkách města Bezdružice: www.bezdruzice.cz, Městský úřad, Obecně závazné vyhlášky.

 

 

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
1

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace

V obraze

google-play-downloadapp-store-download

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Na dešti v září rolníkovi velmi záleží.

Pranostika na akt. den

Zpustlé pšenice - prázdné truhlice.

 

Kde nás najdete?