Navigace

Obsah

V r. 2017  se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017.

 

V r. 2018 se konají volby:

  • Volba prezidenta republiky - ve dnech 12. a 13. ledna 2018

V měsíci říjnu:

  • Volby do Senátu Parlamentu České republiky
  • Volby do zastupitelstev obcí

 

Další informace k volbám:

Rada města Bezdružice na svém jednání dne 13. 9. 2017 usnesením č. 72/C6/2017 schválila pro politické strany a politická hnutí cenu  ve výši  100 Kč + DPH  za použití jedné výlepové plochy. Počet výlepových ploch v obci: čtyři.

Politické strany a politická hnutí si budou sami odpovídat za vylepené materiály, za případné přelepy a za odstranění plakátů po ukončení voleb.  16 dnů před konáním voleb budou mít všechny politické strany a politická hnutí rovný přístup na výlepové plochy.