Navigace

Obsah

V r. 2017 ve dnech 20. a 21. října se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V r. 2018 se konaly volby:

  • Volba prezidenta republiky - ve dnech 12. a 13. ledna 2018

V měsíci říjnu:

  • Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 5. a 6. října 2018. 
  • Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018
  •  

V roce 2019 se konají volby:

  • do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

 

Další informace k volbám:

Rada města Bezdružice na svém jednání dne 13. 9. 2017 usnesením č. 72/C6/2017 schválila pro politické strany a politická hnutí cenu  ve výši  100 Kč + DPH  za použití jedné výlepové plochy. Počet výlepových ploch v obci: čtyři.

Politické strany a politická hnutí si budou sami odpovídat za vylepené materiály, za případné přelepy a za odstranění plakátů po ukončení voleb.  16 dnů před konáním voleb budou mít všechny politické strany a politická hnutí rovný přístup na výlepové plochy.