Navigace

Obsah

Řešení škodní události

Město Bezdružice má uzavřené pojištění za škody, které kryje škody způsobené poškozením věci (majetku). Město zodpovídá za škody, pokud se tak stane, v důsledku zaviněné objektivní odpovědnosti vyplývají ze zákona. Pojišťovnu kontaktuje po sepsání příslušných formulářů s poškozeným tajemnice městského úřadu(dále jen tajemnice MěÚ) .

Podmínky a postup pro řešení škodní události

Poškozený občan oznámí škodní událost tajemnici MěÚ (v její nepřítomnosti vedoucí správního odboru) osobně nebo zašle písemně popis a rozsah škody na adresu městského úřadu. Tajemnice MěÚ sepíše s poškozeným zápis, který obsahuje žádost o odškodnění, popis škodní události, datum, hodinu, přesné místo, kdy a kde ke škodě došlo. Po zdokumentování události vyzve tajemnice městského úřadu poškozeného k zakreslení přesného místa škodní události do mapky. O pojistném plnění rozhoduje pojišťovna na základě komplexní dokumentace. O škodě je třeba informovat co nejdříve (ihned), aby se dalo místním šetřením zjistit, jak ke škodě došlo.  

Kontakty na řešení škodních událostí:

Pracovní dny jsou uvedeny na webových stránkách.

Telefonní kontakt:

Tajemnice: tel.: 374 630 515 nebo mob.: 606 639 177, e-mail: tajemnik@bezdruzice.cz

Vedoucí správního odboru: 374 630 519, e-mail: spravni@bezdruzice.cz

Žádost o odškodnění - škoda na majetku