r. 2018

r. 2018

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Městský úřad Bezdružice

Tajemnice

ČSA 196, 349 53 BEZDRUŽICE

 

 

Bezdružice dne 11. 1. 2019

č. j.: BTAJ/72/2019

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je předkládána tato zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za r. 2018:

Výroční zpráva

 

 

Jsou uváděny pouze žádosti, které byly podány písemně, dovolávaly se výslovně informací dle výše uvedeného zákona. To znamená, že běžné dotazy fyzických osob, které se týkají samostatné nebo přenesené působnosti města nejsou evidovány. 

 

     Bc.  Jana Wajdová

tajemnice MěÚ Bezdružice                   

 

Jsou uváděny pouze žádosti, které byly podány písemně, dovolávaly se výslovně iinformací dle výše uvedeného zákona. To znamená, že běžné dotazy fyzických osob, které se týkají samostatné nebo přenesené působnosti města nejsou evidovány. 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

1) Žádost o poskytnutí informace (společnost AMA, s. r. o.

2) Žádost o poskytnutí informace - Frank Bold Advokáti, s. r. o.

3) Žádost o poskytnutí informace KAMIKA TRADING, s. r. o.

4) Žádost o poskytnutí informace - DUPONTI S. R. O.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

1) Poskytnutí informace - společnost AMA, s. r. o.

2) Poskytnutí informace - Frank Bold advokáti, s. r. o.

3) Poskytnutí informace - KAMIKA TRADING, s. r. o.

4) Poskytnutí informace - DUPONTI S. R. O.

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK