r. 2017

r. 2017

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Městský úřad Bezdružice

Tajemnice

ČSA 196, 349 53 BEZDRUŽICE

 

 

Bezdružice dne 14. 2. 2018

č. j.: BTAJ/407/2018

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je předkládána tato zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za r. 2017:

Výroční zpráva

Jsou uváděny pouze žádosti, které byly podány písemně, dovolávaly se výslovně informací dle výše uvedeného zákona. To znamená, že běžné dotazy fyzických osob, které se týkají samostatné nebo přenesené působnosti města nejsou evidovány. 

Bc.  Jana Wajdová, tajemnice MěÚ

               

 Jsou uváděny pouze žádosti, které byly podány písemně, dovolávaly se výslovně iinformací dle výše uvedeného zákona. To znamená, že běžné dotazy fyzických osob, které se týkají samostatné nebo přenesené působnosti města nejsou evidovány. 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

1. Instav Media, s. r. o. - žádost o poskytnutí informace

2. Žádost o poskytnutí informací - kácení dřevin

3. Českomoravská světelná s. r. o. - žádost

4. CODES CZ s.  r. o. - žádost o poskytnutí informace

5. REMA AOS a. s. - žádost o poskytnutí informace

6. Kross, s. r. o. - žádost o poskytnutí informace

7. Energie Pro s. r. o. - Žádost o poskytnutí informace

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

1. Instav Media, s. r. o. - poskytnutí informace

2. Poskytnutí informace - kácení stromů

3. Českomoravská světelná s. r. o. - odpověď

4. CODES CZ s. r. o. - poskytnutí informace

5. REMA AOS a, s, - poskytnutí informace

6. Kroos, s. r. o. - poskytnutí informace

7. Energie Pro s. r. o. - Sdělení

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK