r. 2016

r. 2016

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Městský úřad Bezdružice

Tajemnice

ČSA 196, 349 53 BEZDRUŽICE

 

 

 

 

Bezdružice dne 3. 2. 2017

č. j.: BTAJ/261/2017

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je předkládána tato zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za r. 2016:

Výroční zpráva

 

 

Jsou uváděny pouze žádosti, které byly podány písemně, dovolávaly se výslovně informací dle výše uvedeného zákona. To znamená, že běžné dotazy fyzických osob, které se týkají samostatné nebo přenesené působnosti města nejsou evidovány. 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

1. Žádost o poskytnutí informace - společnost Istav Media, s. r. o.

2. Žádost o poskytnutí informace - veřejné zakázky

3. Žádost o informaci

4. Žádost o poskytnutí informací - veřejnoprávní smlouvy

5. Žádost o poskytnutí informace - žádosti v r. 2015

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

1. Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

2. Poskytnutí informace - veřejné zakázky

3. Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

4. Poskytnutí informací - veřejnoprávní smlouvy

5. Poskytnutí informace - žádosti v r. 2015

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK