r. 2015

r. 2015

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

  

Městský úřad Bezdružice

Tajemnice

ČSA 196, 349 53 BEZDRUŽICE

 

 

 

Bezdružice dne 12. 1. 2016

č. j.: BTAJ/88/2016

 

V souladu s ustanovením  § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je předkládána tato zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za r. 2015:

Výroční zpráva

 

Jsou uváděny pouze žádosti, které byly podány písemně, dovolávaly se výslovně informací dle výše uvedeného zákona. To znamená, že běžné dotazy fyzických osob, které se týkají samostatné nebo přenesené působnosti města nejsou evidovány. 

 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

1. Žádost o poskytnutí informace ze dne 2. 1. 2015

2. Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 1. 2015 - společnost AMA, s. r. o., Liberec

3. Žádost o poskytnutí informace ze dne 12. 1. 2015 - společnost Business Media CZ, s. r. o., Praha 5

4. Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.7.2015 - Kocián, Šolc, Balaštík,advokátní kancelář, s.r.o.

5. Žádost o poskytnutí informace - Heagl, s.r. o.

6. Žádost o poskytnutí informace

Poskytnutí informací na základě žádostí dle zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

1. Odpověď na žádost o poskytnutí informace

2. Poskytnutí informace společnosti AMA, s. r. o., Liberec

3. Poskytnutí informace společnosti Business Media CZ, s. r. o., Praha 5

4. Poskytnutí informace - Kocián, Šolc, Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

5. Poskytnutí informace

6. Odpověď na žádost o informaci ze dne 21. 12. 2015

Dne 4. 1. 2016 byla poskytnuta informace o zařazení vedoucího úřadu do platového stupně a hrubém výdělku v roce 2012.

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK