r. 2014

r. 2014

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

V souladu s ustanovením § 5 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je předkládána tato zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za r. 2014:

Výroční zpráva

Počet podaných žádostí o informaci:               3

Počet podaných odvolání pro rozhodnutí:        0

Počet rozsudků soudu ve věci informací:         0

Počet sankcí za nedodržení zákona:                 0

Počet zpracovaných žádostí:                              3 

Vybraná částka za poskytnutí informace:       0 

Jsou uváděny pouze žádosti, které byly podány písemně, dovolávaly se výslovně informací dle výše uvedeného zákona. To znamená, že běžné dotazy fyzických osob, které se týkají samostatné nebo přenesené působnosti města nejsou evidovány. 

Bc. Jana Wajdová, tajemnice

 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

1. Žádost o informaci - souhlas k výdělečné činnosti

2. Žádost o informaci - nepovolené stavby

3. Žádost o informaci - poskytnutí kopií kandidátních listin

 

Poskytnutí informací na základě žádostí dle zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

1. Sdělení dle zákona č 106/1999 Sb. - souhlas k výdělečné činnosti

2. Sdělení - přehled nepovolených staveb

3. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - poskytnutí kandidátních listin

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK