Obsah

Výroční zprávy

Jsou uváděny pouze žádosti, které byly podány písemně, dovolávaly se výslovně iinformací dle výše uvedeného zákona. To znamená, že běžné dotazy fyzických osob, které se týkají samostatné nebo přenesené působnosti města nejsou evidovány. 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

1) Žádost o poskytnutí informace (společnost AMA, s. r. o.

2) Žádost o poskytnutí informace - Frank Bold Advokáti, s. r. o.

3) Žádost o poskytnutí informace KAMIKA TRADING, s. r. o.

4) Žádost o poskytnutí informace - DUPONTI S. R. O.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

1) Poskytnutí informace - společnost AMA, s. r. o.

2) Poskytnutí informace - Frank Bold akdvokáti, s. r. o.

3) Poskytnutí informace - KAMIKA TRADING, s. r. o.

4) Poskytnutí informace - DUPONTI S. R. O.