Bezdružice
městoBezdružice
rozšířené vyhledávání

Výroční zprávy

r. 2017

Městský úřad Bezdružice

Tajemnice

ČSA 196, 349 53 BEZDRUŽICE

 

 

Bezdružice dne 14. 2. 2018

č. j.: BTAJ/407/2018

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je předkládána tato zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za r. 2017:

Výroční zpráva

  • Počet podaných žádostí o informaci:                                                              7
  • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:                                         0
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:                                                  0
  • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti a přehled výdajů spojených se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:     0
  • Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:                                                                              0          
  • Počet stížností podaných dle § 16a:                                                                  0
  • Další informace vztahují se k uplatňování tohoto zákona                            0
  • Počet zpracovaných žádostí o informace                                                        7

Jsou uváděny pouze žádosti, které byly podány písemně, dovolávaly se výslovně informací dle výše uvedeného zákona. To znamená, že běžné dotazy fyzických osob, které se týkají samostatné nebo přenesené působnosti města nejsou evidovány. 

Bc.  Jana Wajdová, tajemnice MěÚ

               

 Jsou uváděny pouze žádosti, které byly podány písemně, dovolávaly se výslovně iinformací dle výše uvedeného zákona. To znamená, že běžné dotazy fyzických osob, které se týkají samostatné nebo přenesené působnosti města nejsou evidovány. 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

1. Instav Media, s. r. o. - žádost o poskytnutí informace

2. Žádost o poskytnutí informací - kácení dřevin

3. Českomoravská světelná s. r. o. - žádost

4. CODES CZ s.  r. o. - žádost o poskytnutí informace

5. REMA AOS a. s. - žádost o poskytnutí informace

6. Kross, s. r. o. - žádost o poskytnutí informace

7. Energie Pro s. r. o. - Žádost o poskytnutí informace

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

1. Instav Media, s. r. o. - poskytnutí informace

2. Poskytnutí informace - kácení stromů

3. Českomoravská světelná s. r. o. - odpověď

4. CODES CZ s. r. o. - poskytnutí informace

5. REMA AOS a, s, - poskytnutí informace

6. Kroos, s. r. o. - poskytnutí informace

7. Energie Pro s. r. o. - Sdělení

Překlad (translations)

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace

V obraze

google-play-downloadapp-store-download

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

Pranostika na akt. den

Při svatém Ignáci strniska se obrací.

Kde nás najdete?