Obsah

Výroční zprávy

Městský úřad Bezdružice

Tajemnice

ČSA 196, 349 53 BEZDRUŽICE

 

Bezdružice dne 10. 2. 2014

č. j.: BTAJ/333/2014

 

V souladu s ustanovením § 5 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je předkládána tato zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za r. 2013:

Výroční zpráva

Počet podaných žádostí o informaci:             5

Počet podaných odvolání pro rozhodnutí:     0

Počet rozsudků soudu ve věci informací:      0

Počet sankcí za nedodržení zákona:              0

Počet zpracovaných žádostí:                          5

Vybraná částka za poskytnutí informace:      0

Jsou uváděny pouze žádosti, které byly podány písemně, dovolávaly se výslovně informací dle výše uvedeného zákona. To znamená, že běžné dotazy fyzických osob, které se týkají samostatné nebo přenesené působnosti města nejsou evidovány.

 

     Bc.  Jana Wajdová

tajemnice MěÚ Bezdružice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

1. Business Media CZ, s.r.o.

2. Arnika - Centrum pro podporu občanů

3. ARBOR servis, s.r.o.

4. Žádost o informace - o počtu uzavřených veřejnoprávních smluv

5. Businness Media CZ, s.r.o.

 

Poskytnutí informací dle záklona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

1. Business Media CZ, s. r. o.

2. Poskytnutí informace Arnika - Centrum pro podporu občanů

3. ARBOR servis s.r.o.

4. Sdělení o počtu veřejnoprávních smluv

5. Business Media CZ, s.r.o.