Bezdružice
městoBezdružice
rozšířené vyhledávání

Volby do zastupitelstev obcí 2022

Volby do zastupitelstev obcí se konají

ve dnech 23. a 24. září 2022

Obec: Bezdružice

Okrsek: 1

Výsledky voleb – Město Bezdružice – souhrnné informace

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

717

386

53,84

386

5 207

Výsledky voleb – Město Bezdružice

Kandidátní listina

Hlasy

číslo

název

abs.

v %

1

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

2 299

44,15

2

SNK BEZDRUŽICE PRO VŠECHNY

2 330

44,75

3

SNK TJ Jiskra Bezdružice

578

11,10

 

Zvolení členové do Zastupitelstva města Bezdružice

 

Název SNK

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů.

v %

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

1

Kadlec Lumír

219

9,52

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

4

Myška Jindřich Bc.

189

8,22

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

6

Voříšek Josef Ing.

184

8,00

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

5

Hartenscheidtová Martina Mgr.

175

7,61

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

2

Kozáková Alena

151

6,56

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

3

Štefanisko Luděk

148

6,43

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

7

Kemka Miroslav Ing.

157

6,82

SNK BEZDRUŽICE PRO VŠECHNY

2

Bízek Jiří

183

7,85

SNK BEZDRUŽICE PRO VŠECHNY

3

Kadeřávek Martin

179

7,68

SNK BEZDRUŽICE PRO VŠECHNY

1

Soulek Jan Mgr.

173

7,42

SNK BEZDRUŽICE PRO VŠECHNY

4

Maroušek Petr

172

7,38

SNK BEZDRUŽICE PRO VŠECHNY

5

Červenka Milan

156

6,69

SNK BEZDRUŽICE PRO VŠECHNY

6

Havlíková Vladimíra

161

6,90

SNK BEZDRUŽICE PRO VŠECHNY

7

Kymlová Jitka

161

6,90

SNK TJ Jiskra Bezdružice

1

Kalista Petr Ing.

     71

  12,28

 

Zdroj: https://www.volby.cz/

 

 

 

Základní informace. 

Dokumenty:

Telefonní spojení - volební okrsky (612.5 kB)

Kdo může kandidovat?

Občan České republiky, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

 • má v obci trvalý pobyt,  

 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,

 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.
   

Občan jiného členského státu EU, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

 • je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu,

 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,

 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody. 

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podat volební strany typu:

 1. registrované politické strany nebo politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice,

 2. nezávislí kandidáti,

 3. sdružení nezávislých kandidátů,

 4. sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí (viz https://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran).

Pozor! Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.

Pozor! Každá volební strana může podat pouze jednu kandidátní listinu do téhož zastupitelstva obce. Je-li však v obci vytvořeno více volebních obvodů, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě.

Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí jiné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Volební strany, s výjimkou nezávislého kandidáta, podávají kandidátní listinu prostřednictvím svého zmocněnce.  

Komu a kdy se podávají kandidátní listiny?

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin registračnímu úřadu, kterým je Městský úřad Bezdružice.

Podání kandidátní listiny úřad potvrdí zmocněnci a nezávislému kandidátovi. Kandidátní listinu včetně jejich příloh může být zaslaná prostřednictvím datové schránky zmocněnce. Informace nna stránkách https://www.mvcr.cz/volby/clanek/moznosti-elektronickeho-podani-kandidatni-listiny-a-jejich-priloh.aspx.

 

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?

Kandidátní listina obsahuje:

 • název zastupitelstva obce,

 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny,název volební strany a označení, o jaký typ volební strany se jedná s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke dni voleb a konají-li se volby ve dvou dnech věk ke druhému dni voleb, povolání, obec případně část obce jejich trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany či politického hnutí, tzv. bez politické příslušnosti,
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,

 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 • podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, pokud je ustanovena.

Vzor kandidátní listiny je stanoven jako vzor č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb. (doc, 50 kB)

Kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů (49 kB)

Co musí být připojeno ke kandidátní listině?

 • vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta, že

  • ​souhlasí se svou kandidaturou,

  • mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb,

 • nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.
   

Na prohlášení kandidát uvede místo svého trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu a datum narození.

Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb. (doc, 32 kB)
ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů se připojí petice podporující kandidaturu; v záhlaví každé petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb; vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, jinak tento hlas na podporu volební strany nelze započítat.

Petice (134.05 kB)

Petice ve formátu xls (31 kB)
Sběr podpisů na podporu kandidatury nelze realizovat prostřednictvím elektronického nástroje k podávání petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Volební zákon neumožňuje nahradit podpis podporující osoby prostřednictvím tohoto nástroje, který vznikl výlučně pro podání petice podle zákona o právu petičním. "Podpisy" sesbírané v rámci předmětného nástroje tak volební zákon neumožňuje registračnímu úřadu akceptovat.

Počty podpisů na petici dle velikosti dané obce jsou stanoveny v příloze k zákonu 491/2001 Sb. (docx, 13 kB)  

Zmocněnec a jeho náhradník

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát.

Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání registračnímu úřadu.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
2
29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.

Pranostika na akt. den

Žalud-li do Michala dozrává, krutá zima brzo nastává.

Kde nás najdete?