Navigace

Obsah

Rozpočet města

Rozpočet územního samosprávného celku a svazku obcí je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku a svazku obcí. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu.
Problematiku rozpočtů územně samosprávných celků upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Název Soubor
Rozpočet r. 2013 zde ke stažení
Rozpočtové opatření č. 1/2013 zde ke stažení
Rozpočtové opatření č. 2/2013 zde ke stažení
Rozpočtové opatření č. 3/2013 zde ke stažení
Rozpočtové opatření č. 4/2013 zde ke stažení
Rozpočtové opatření č. 5/2013 zde ke stažení
Rozpočtové opatření č. 6/2013 zde ke stažení
Rozpočtové opatření č. 7/2013 zde ke stažení
Rozpočtové opatření č. 8/2013 zde ke stažení
Rozpočtové opatření č. 9/2013 zde ke stažení
Rozpočtové opatření č. 10/2013 zde ke stažení
Rozpočtové opatření č. 11/2013 zde ke stažení
Rozpočtové opatření č. 12/2013 zde ke stažení