Navigace

Obsah

Formuláře

Název Soubor
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby zde ke stažení
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území zde ke stažení
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území zde ke stažení
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků zde ke stažení
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu zde ke stažení
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení zde ke stažení
Žádost o územní souhlas zde ke stažení
Žádost o ohlášení stavby zde ke stažení
Ohlášení odstranění zde ke stažení
Žádost o stavební povolení zde ke stažení
Žádost oznámení stavebního záměru s certifikátem aut. inspektora zde ke stažení
Oznámení o užívání stavby zde ke stažení
Žádost o výjimku z obecných technických požadavků zde ke stažení
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu zde ke stažení
Žádost o povolení předčasného užívání zde ke stažení
Oznámení změny v užívání stavby zde ke stažení