Navigace

Obsah

Volené orgány města Bezdružice

Základní územní samosprávný celek, jinak obec, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec (dále jen "město") pečuje o všestranný rozvoj svého území. Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města. Dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

Město spravuje své záležiosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a způsobem, který zákon stanoví. Státní správu, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

Nejvyšším rozhodujícím orgánem je zastupitelstvo města, které ze svého středu zvolilo starostu města. Město navenek reprezentuje a je oprávněn jeho jménem jednat. Zastupitelstvo volí radu města, která připravuje podklady pro rozhodování zastupitelstva města nebo sama rozhoduje v dílčích záležitostech.

Městský úřad plní úkoly v samostatné i přenesené působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

Zastupitelstvo města Bezdružice: 15 členů

Politická strana Počet členů
SNK Kulturně sportovní sdružení 3
SNK 2
KDU-ČSL 2
SNK TJ Jiskra Bezdružice 6
KSČM 2


Rada města Bezdružice: 5 členů 

Politická strana Počet členů
SNK  Kulturně sportovní sdružení 1
KDU-ČSL 1
SNK TJ Jiskra Bezdružice 3

 

Výsledky z voleb do zastupitelstev obcí v r. 2010: ZDE