Obsah

Řešín

Řešín se rozkládá na svahu sestupujícím do údolí, jímž protéká jeden z přítoků Nezdického potoka. Nejstarší písemné zprávy o vsi, nazvané tehdy Rezzin, se objevují roku 1237, kdy ji drželi bratři Matěj a Jaroš. Součástí bezdružického panství se ves stává patrně počátkem 15. století. Po připojení k Bezdružicím zde postupně vznikly vrchnostenský dvůr, ovčín a 3 mlýny položené v údolí Nezdického potoka. V roce 1838 zde stálo 23 usedlostí a chalup.

 

Lidově hrazděno architekturu zde prezentuje chalupa čp. 3, která je vkusně opravena. Zachované jsou i další stavby lidové architektury. Asi 1 km východně od vsi, v lese, leží v blízkosti žluté turistické značky starý židovský hřbitov. Romantické jsou též zříceniny zaniklých mlýnů, které byly poháněny vodou ze Zaječího rybníka. Výrazné jsou především zříceniny Velkého a Malého Zaječího mlýna.