Bezdružice
městoBezdružice
rozšířené vyhledávání
Kronikářem města je p. Jiří Bízek.

Rok 2014

Nejvýznamnější události ve městě:   

 • Uzavření prodejny potravin SD Jednota Tachov                           
 • Otevření Domu u Haranta
 • Volby do zastupitelstva obce
 • Stavba vodovodního řádu do Řešína
 • Postup fotbalistů TJ Jiskra

 

0 –  události ve světě

Únosy, vraždy a stínání hlav. Nad některými oblastmi Blízkého východu letos zavlála černá vlajka radikálů z Islámského státu (IS), kteří obsadili rozsáhlá území v Iráku a Sýrii. Útoky islamistů se množily také v Egyptě či Nigérii. Svět je navíc kvůli ukrajinské krizi na prahu druhé studené války. Na východě Ukrajiny se umíralo dlouhé měsíce i přes dohodnuté příměří. Západ stále opakuje, že Moskva podporuje tamní separatisty. Sankce vůči Kremlu proto zrušit nehodlá, ba naopak.

Ukrajinskou krizi odstartovalo rozhodnutí proruského prezidenta Viktora Janukovyče nepodepsat asociační dohodu s Evropskou unií. Do ulic vyšly tisíce lidí, hlavně na kyjevský Majdan. V únoru při krvavém zásahu sil Janukovyčova režimu zemřely desítky lidí. Obyvatelé poloostrova Krym se posléze v neuznaném referendu přihlásili k Rusku, které poslalo na poloostrov neoznačené vojáky. V dubnu se vzbouřili prorusky smýšlející obyvatelé Doněcké a Luhanské oblasti. V květnu separatisté vyhlásili samozvané lidové republiky, které Kyjev ani Západ neuznaly. Napětí v zemi se značně zvýšilo po červencovém pádu letadla MH17 na východní Ukrajině. Západ mnohokrát obvinil Rusko, že podporuje rebely dodávkami zbraní i vojáků. Ukrajina počítá mrtvé na tisíce. Země je navíc na pokraji bankrotu, čemuž nepřispívá kolabující ruská ekonomika, již drtí levná ropa a západní sankce. Do České republiky přichází z Ukrajiny množství uprchlíků. Sankce vůči Rusku postihly také řadu českých firem. Politickou scénou v České republice neotřásaly žádné skandály a parlament i vláda vzešlá z voleb v roce 2013 řídí republiku ke spokojenosti většiny jejích obyvatel. 

1 – Obec a její správa

 • zastupitelstvo a případné změny, volby – místní kandidáti
 • místní části – připojování, oddělování a změny v katastru vůbec
 • znak, prapor (vlajka) – udělení, předání
 • hospodaření s rozpočtem, zapojení obce do mikroregionů apod.,  
 • obecní provozy (skládka, vodárna, hřbitov, …..)
 • ohlas života obce v médiích, webové stránky a jejich vývoj

 

Volby

Rok 2014 je rokem komunálních voleb. Již na jednání zastupitelstva města Bezdružice dne 18. června se projednávalo možné snížení počtu členů zastupitelstva do komunálních voleb konaných letos v říjnu. Přestože snížení počtu členů zastupitelstva by městu přineslo úsporu ve výši až 300 tisíc korun za celé volební období, snížení nebylo schváleno.Po čtyřech letech měli občané možnost kandidovat do zastupitelstva města, nebo ve dnech 10. a 11. října vybírat mezi celkem 58 kandidáty. Volby dopadly velmi podobně jako v roce 2010. Vítězná volební strana Sdružení nezávislých kandidátů TJ Jiskra Bezdružice opět získala šest mandátů. Kandidáti volební strany KDU-ČSL stejně jako v roce 2010 získali dva mandáty, stejně jako Komunistická strana Čech a Moravy. V roce 2010 získalo Kulturně sportovní sdružení nezávislých kandidátů Bezdružicka tři mandáty a Sdružení nezávislých kandidátů získalo dva mandáty. V letošních volbách došlo ke spojení těchto sdružení. O přízeň voličů se ucházela volební strana s oficiálním názvem SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ a získala pět mandátů. Mandát obhájilo dvanáct z patnácti členů předchozího zastupitelstva. U Sdružení nezávislých kandidátů TJ Jiskra Bezdružice je nově zvoleným členem zastupitelstva pan Milan Bydžovský, který nahrazuje paní Ivanu Maškovou, která se rozhodla již nekandidovat. U KDU-ČSL nahradil pana Jiřího Paláta pan Ota Hovorka, který byl členem zastupitelstva v letech 2002–2006. Pan Jiří Palát byl členem zastupitelstva dvacet let, což je v období po roce 1990 rekordní doba. Za volební stranu SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ je nově zvoleným členem zastupitelstva pan Luděk Štefanisko. Složení členů zastupitelstva zvolených za KSČM se nezměnilo.

Jméno příjmení

Strana

Hlasů

Lumír Kadlec

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

195

Mgr. Jan Soulek

SNK TJ Jiskra Bezdružice

189

Bc. Jindřich Myška

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

173

Mgr. Ing. Markéta Cvrčková

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

165

Martin Kadeřávek

SNK TJ Jiskra Bezdružice

165

Petr Maroušek

SNK TJ Jiskra Bezdružice

154

Alena Kozáková

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

153

Jiří Bízek

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

138

Milouš Honz

Komunistická str. Čech a Moravy

119

Luděk Štefanisko

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

119

Milan Bydžovský

SNK TJ Jiskra Bezdružice

113

František Pustina

SNK TJ Jiskra Bezdružice

108

Petr Houser

SNK TJ Jiskra Bezdružice

107

Ing. Miroslaryv Kemka

Komunistická str. Čech a Moravy

101

Ota Hovorka

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

83

Ustavující zasedání zastupitelstva města Bezdružice proběhlo 5. listopadu 2014. Zasedání moderoval starosta Mgr. Jan Soulek. Z pracovních důvodů ze zvolených zastupitelů chyběl p. Lumír Kadlec. V úvodu všichni zvolení kandidáti složili slib. Pak následovala s napětím očekávaná volba starosty a místostarosty. Návrh na tajné hlasování neprošel o dva hlasy, následovalo tedy veřejné hlasování. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy.  Členka zastupitelstva města paní Mgr. Ing. Markéta Cvrčková navrhla zvolit do funkce starosty města pana Lumíra Kadlece. V druhém návrhu člen zastupitelstva města pan Petr Maroušek navrhl zvolit do funkce starosty města stávajícího starostu pana Mgr. Jana Soulka.

Před hlasováním byla zastupitelům i přítomným občanům dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Poměrem hlasů 8:5, jeden se zdržel hlasování, byl starostou opětovně zvolen Mgr. Jan Soulek. Do funkce místostarosty města Bezdružice byl pak jednohlasně zvolen pan Lumír Kadlec.  Radu města tvoří vedle starosty a místostarosty pánové Petr Maroušek, Jiří Bízek a Martin Kadeřávek. Předsedou tříčlenného finančního výboru byl zvolen Ing. Miroslav Kemka. Funkce předsedy kontrolního výboru byla nejprve nabídnuta Mgr. Ing. Markétě Cvrčkové, která ji však odmítla. Pan Bc. Jindřich Myška si nejprve vzal čas na rozmyšlenou, ale nakonec funkci předsedy kontrolního výboru přijal a schválen ve funkci byl na prvním řádném jednání zastupitelstva.

V diskusi v závěru ustavujícího zasedání z pléna vystoupila paní Marie Urbánková a poděkovala minulému zastupitelstvu za odvedenou práci ve prospěch města a blahopřála novým zastupitelům.

Kromě voleb do zastupitelstva našeho města se ve volebním obvodu Cheb konaly také volby do Senátu Parlamentu ČR. V druhém kole voleb se ve dnech 17. a 18. října o přízeň voličů  ucházel pan Jiří Dufka z Chodského Újezdu a Mgr. Miroslav Nenutil ze Stříbra.  Post senátora obhájil Mgr. Miroslav Nenutil.

Potřetí měli občané možnost zvolit také poslance do Evropského parlamentu. Volební účast v Bezdružicích byla rekordně nízká především proto, že lidé o volených kandidátech nic nevěděli.

Rozpočet města Bezdružice, schválený v prosinci 2013, počítal s příjmy ve výši 21 130 656 Kč a výdaji ve výši 18 450 442,75 Kč. Rozpočet města byl samozřejmě během roku upravován rozpočtovými opatřeními. V posledním odsouhlaseném rozpočtovém opatření 12/2014 figurovaly částky 23 724 299,24 Kč na straně příjmů a 27 956 962,33 Kč na straně výdajů. Na dubnovém zasedání zastupitelstva města byl odsouhlasen nový ceník pozemků prodávaných městem. Stavební parcely napojené na 2 sítě se budou prodávat za 170 Kč, s jednou sítí za 100 Kč a zeleň za 40 Kč. Lukrativní pozemky na jižním svahu v Dolních Polžicích zůstávají za cenu 200 Kč za jeden čtvereční metr. Došlo i ke sjednocení cen pro trvale žijící občany a rekreanty.

Od 17. března nastoupilo k technickým službám města 11 zaměstnanců dotovaných úřady práce Tachov a Plzeň sever. Další dva nastoupili 1. dubna. Jejich pracovní náplní je práce v obecních lesích, sekání travního porostu a úklid města a osad.

Zrušení kontaktního pracoviště úřadu práce na MěÚ Bezdružice

Od 1. 1. 2014 došlo ke zrušení kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Plzni, kontaktní místo Stříbro na MěÚ Bezdružice, kde bylo možné do 31. 12. 2013 každé úterý od 8:00 do 11:00 hodin podávat žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a o dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Odpady

Na konci první květnové dekády byly na pět stanovištích v Bezdružicích rozmístěny hnědé kontejnery na ukládání BIO odpadu. Tyto kontejnery byly obyvateli hojně a zodpovědně využívány.

Město Bezdružice v měsíci záři uzavřelo smlouvu se společností EKO-PF, s. r. o., která nabídla bezplatnou službu ve formě sběru upotřebeného potravinářského oleje a tuku. Nově byly 2 ks nádob zelené barvy na použitý potravinářský olej a tuk umístěny v ulici Na Sídlišti a v ulici ČSA u kulturního domu v Bezdružicích. Potravinářský olej a tuk se do separačních nádob vkládá v zavřených použitých PET lahvích nebo v jiném obalovém materiálu z PVC.

Za úspěšný postup fotbalistů TJ Jiskra Bezdružice do vyšší soutěže byli sportovci z týmu Bezdružice „A“ přijati 27. června v obřadní síni starostou města a všichni se zapsali do pamětní knihy města.

V pátek 20. června se uskutečnila tradiční návštěva osad. Tu společně se starostou absolvoval ještě místostarosta pan Petr Maroušek a člen rady města pan Jiří Bízek. Zastupitelé vyslechli několik podnětů ke zlepšení vzhledu osad. V Křivcích, v Pačíně a v Horních Polžicích nikdo z obyvatel nepřišel. Nejpočetnější účast byla ve Zhořci.

Webové stránky

Od léta dostaly webové stránky města Bezdružice svoji novou podobu. Byla změněna grafika stránek, jejímž základem jsou měnící se fotky. Na webových stránkách města jsou zveřejňovány všechny úřední záležitosti, včetně zápisů do kroniky města. Na stránkách lze najít Bezdružický zpravodaj dva roky zpátky, fotogalerie z kulturních, sportovních a společenských akcí a od spuštění nového obecního rozhlasu i jeho poslední tři hlášení. Stránky umožňují i čtení hlasem pro nevidomé.

V malou slavnost se proměnilo jednání zastupitelstva města konané 17. prosince. V úvodu jednání byla předána ocenění dlouholetým bezpříspěvkovým dárcům krve. Byli to Pavel Třeštík, Milan Mašek, Oldřich Urbánek a Lukáš Blažek. Na následném jednání bylo kromě rozpočtu města na rok 2015 schváleno také podání žádosti na druhou etapu rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta. Cena této akce se pohybuje okolo 25 mil. Kč a byla by hrazena z úvěru. Dne 22. prosince byla tato žádost podána do 35. výzvy ROP.

2 – Obyvatelstvo a jeho pohyb

 • významná životní výročí občanů
 • narození
 • zemřelí
 • uzavřená manželství
 • rozvedená manželství
 • přistěhovaní
 • odstěhovaní
 • úmrtí bývalých občanů
 • národnostní poměry

 

V roce 2014 se v našem městě narodilo 8 chlapečků a 4 holčičky. Celkem se uskutečnilo 16 svatebních obřadů. Posledním narozeným občánkem města Bezdružice se stal malý Erik, který se narodil v 16.57 hod 28. prosince 2014 v Plzni. Na vítání občánků 26. června bylo přivítáno 5 malých obyvatel Bezdružic.

obec, část obce

celkem obyvatel

muži

ženy

Bezdružice

815

415

400

Dolní Polžice

4

2

2

Horní Polžice

22

14

8

Kamýk

5

3

2

Kohoutov

0

0

0

Křivce

13

6

7

Pačín

6

4

2

Řešín

35

15

20

Zhořec

9

4

5

Celkem

909

463

446

V roce 2014 zemřelo osm obyvatel Bezdružic a přilehlých osad. V lednu zemřel bývalý pracovník státního statku, rostlinář a krmivář Miloš Jonáš z Horních Polžic. Ve stejném čase odešla i nejstarší obyvatelka správního území Bezdružice paní Milada Sušírová. Dožila se věku 93 let. Naopak v nízkém věku zemřela na  následky těžké nemoci bývalá učitelka z mateřské školy paní Hana Svobodová. Odchod paní Miluše Adamcové zasáhl obyvatele osady Křivce. Na Jiřího Nocara z Bezdružic budou všichni vzpomínat především jako na řidiče autobusu na lince Bezdružice–Tachov. Dělával také správce fotbalového hřiště a s rodinou žil v domku na hřišti (dnešní restaurace Sport). Krátce za svojí manželkou odešel i pan Stanislav Svoboda, bývalý technik rostlinné výroby státního statku. Dům č. p. 65 odchodem manželů Svobodových osiřel. Velice mladá byla Vendula Fialová (41let), prodavačka SD Jednota a kdysi i vedoucí prodejny potravin na náměstí. Zemřela po dlouhodobé nemoci. Jako poslední odešla z našeho světa paní Marie Státníková z č. p. 181.

3 – Hospodářské poměry

 • zemědělství (farmy, statky, družstva), obecní a jiné lesy
 • průmyslové provozy, obchody, živnosti, trhy
 • doprava (místní zastávky, jízdní řády....) a spoje (místní pošta, poštovna....)
 • výstavba, infrastruktura
 • změny v majetkových poměrech občanů

 

Průmysl

V Bezdružicích byly v roce 2014 v provozu podniky Zinkovna HBB v Úterské ulici, Lakservis Semerád (práškové lakování) v ulici V Podzámčí a Kovovýroba Honzík nad nádražím. V areálu bývalé rostlinné výroby státního statku sídlí uhelné sklady a prodej stavebnin Tempo Klatovy společně s Ekologickou likvidací vozidel Karel Pouba. Tady končí většina vyřazených aut z okolí. Pan Pouba zajišťoval v podzimním období také výkup hub, kterých bylo v okolních lesích letos hojně. V areálu bývalého Agroservisu provozovalo uhelné sklady a výrobu osiv Zemědělské družstvo Vlčák Černošín.

Obchody

Počátkem roku se na prodejně potravin spotřebního družstva Jednota Tachov na bezdružickém náměstí objevilo oznámení o ukončení provozu této prodejny k 25. lednu 2014. Potraviny se tu prodávaly od roku 1961 do roku 2014. Dlouholetou vedoucí prodejny byla paní Miluše Čečková, která v roce 1974 obdržela Státní vyznamenání za vynikající práci. I v dalších letech prodejnu vedly ženy. V posledních letech provozu to byly paní Olga Nyčová, Vendula Fialová a poslední vedoucí byla paní Ivona Šestáková. Spotřební družstvo Jednota tím uzavřelo svou poslední prodejnu v Bezdružicích. K uzavření prodejny došlo z důvodu nerentabilnosti. K tomu došlo částečně vlivem menší nabídky zboží a vyšších cen proti vietnamským obchodům.

 Před válkou je v tomto domě uváděn obchodník Eduard Műller. V letech 1945–1961  tu byla prodejna Elektry. První patro domu č. p. 26 bylo původně využíváno k bydlení. Posledními obyvateli bytu byla patrně paní Milada Šeratovská s dětmi. V 80. letech o byt nebyl zájem a byl dlouhodobě prázdný. Místní národní výbor proto dal tři místnosti v prvním patře k dispozici pionýrské skupině pro její činnost. Pionýrská organizace byla v Bezdružicích založena v roce 1949 ještě pod hlavičkou Československého svazu mládeže (ČSM).

Z dochovaných kronik je zřejmé, že činnost pionýrské organizace byla po všechna léta velmi pestrá. Ještě v dubnu 1989 proběhly oslavy 40. výročí pionýrské organizace v Bezdružicích, při nichž byl na každý den připraven pro děti nějaký program.  Vše skončilo rokem 1989, kdy zápisy v kronice končí.

Dnes je dům č. p. 26 prázdný a nevyužívaný a jeho budoucnost je nejistá. V bývalém bytu v prvním patře zůstala v jedné místnosti zachována kachlová kamna a v prostorách pionýrské organizace vybavení, písemnosti a výrobky dětí. Zjištěno při prohlídce domu před uzavřením prodejny. Od ledna mohou bezdružičtí obyvatelé nakupovat potraviny pouze u dvou vietnamských obchodníků na náměstí.  V provozu dále zůstalo řeznictví Kolesa a prodej novin, textilu a chovatelských potřeb v ulici Na Sídlišti. Příležitost k nákupu měli obyvatelé také u nahodilých prodejců, kteří ve městě organizují jednodenní prodejní akce. V kulturním domě jde většinou o prodej levného textilu a obuvi. Na náměstí bývá prodej drůbeže, masných výrobků, živých kuřat k chovu, ovocných stromků k sadbě, ovoce a brambor, textilu i dalšího zboží. Prodejní stánky jsou také součástí pouti sv. Floriána v květnu a vánočních trhů v prosinci. 

V listopadu byla otevřena nová prodejna stavebnin, drogérie, domácích potřeb a železářství v prostorách bývalého mechanizačního střediska státního statku. Původní opravárenská hala byla v letech 2013 a 2014 zrekonstruována pro potřeby prodejny. Vjezd do areálu je z ulice ČSA a provozovatelem prodejny je firma Belas JS, s. r. o., ze Stříbra. Prodejna si, díky velkému sortimentu zboží a příjemnému personálu, brzy získala oblibu mezi veřejností ze širokého okolí.

Vodovodní přípojka do Řešína

Počátkem srpna bylo položeno vodovodní potrubí z Bezdružic do Řešína. Potrubí je vedeno souběžně se silnicí a bylo položeno bezvýkopovou technologií. V podstatě se jednalo o jakýsi velký pluh tažený výkonným navijákem z těžkého tahače. Do vzniklé hluboké brázdy stroj automaticky pokládal potrubí. Řešín je tím napojen na bezdružický vodojem. Doposud měly domy v Řešíně buď vlastní studnu, nebo byly napojeny na vodovod, který zásoboval velkokapacitní kravín. Domy čísel popisných 12, 31 a 28 v horní části Řešína využívaly vodu ze starého lázeňského vodovodu. Zdrojem jeho vody byly studny u Kamýku a Pačína. Protože domy stojí výš než vodojem, byly vodou napájeny čerpadlem (darlinkem), umístěným v domě č. p. 29 (poslední dům vpravo od silnice).

Doprava

Ve středu 6. srpna byl Správou údržby silnic Plzeňského kraje opraven nástřikem povrch Plzeňské ulice. Stejným způsobem byla opravena silnice mezi Pačínem a křižovatkou u Kamýku. Tento úsek byl před opravou ve velmi špatném stavu s mnohočetnými výmoly.

Od 14. prosince 2014 platí nové jízdní řády veřejné dopravy. Na bezdružické trati nedochází k žádnému snížení počtu vlaků. Největší novinkou je zavedení přímých vlaků z Bezdružic do Plzně na hlavní nádraží a zpět. Pouze první ranní vlak 27311 končí v Pňovanech, kde je nutné přestoupit na vlak do Plzně. Všechny ostatní vlaky jedou přímo do Plzně a z Plzně bez přestupu v Pňovanech a zastavují na všech zastávkách. Na trati se střídá souprava vedená motorovým vozem řady 810 a modernizovaná souprava 814/914. Počátek grafikonu byl však poznamenán nedostatkem motorových vozů 810 a do Bezdružic zajížděly i čtyřnápravové vozy řad 842 a 843.

Příprava projektů

Rok 2014 byl rokem příprav zaměřených na získání dotací na rekonstrukce ulice Na Sídlišti, příjezdové komunikace do Kamýku a první etapu rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta.

Ve středu 15. ledna se od 17:00 hodin uskutečnilo v kulturním domě veřejné projednání projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční. Veřejného projednání se zúčastnilo celkem 23 občanů, z toho 21 z Bezdružic. Mezi přítomnými byl projektant Ing. Antonín Kinkal a předpokládaný zpracovatel žádosti o dotaci pan Daniel León z Centra pro komunitní práci západní Čechy. Na veřejném projednání bylo přítomno osm členů zastupitelstva. Projektant v první části jednání podrobně představil svůj návrh řešení. Následně proběhla diskuze nad návrhy úprav z řad všech přítomných. Většina podnětů veřejnosti byla ještě do konce třetího lednového týdne projektantem zapracována. S návrhem bylo možné se seznámit na webových stránkách města, ve vývěsních skříňkách a ve vchodech všech bytových domů v ulici Na Sídlišti. Další veřejné projednání upravené projektové dokumentace proběhlo v pondělí 24. února od 17:00 hodin. V ulici Na Sídlišti je k trvalému pobytu hlášeno 270 občanů. Z tohoto počtu se výše zmíněného veřejného projednání zúčastnilo jen 17 občanů.

Dům č. p. 29 – bývalé ředitelství státního statku

Již na několika zasedáních zastupitelstva  bylo diskutováno o problematice domu č. p. 29 na náměstí Kryštofa Haranta (bývalé ředitelství státních statků). Tento dům byl v nedávné minulosti několikrát neúspěšně nabízen k prodeji v dražbě. Panovala obava, aby dům, jehož cena klesla velmi nízko, nekoupil někdo jiný a nezřídil v něm např. ubytovnu. Bylo rozhodnuto, že se město dražby zúčastní a pokusí se dům získat do svého vlastnictví. Z 12 přítomných členů zastupitelstva jich pro účast v dražbě hlasovalo 9, dva se zdrželi a jedna členka zastupitelstva byla proti. Ve čtvrtek 23. ledna proběhla v prostorách klubovny kulturního domu zmíněná dražba. Kromě města Bezdružice se do dražby domu č. p. 29 přihlásil další zájemce. A jak to dopadlo? Dům město získalo za 70 tis. Kč. Bylo ale třeba dokončit opravu střechy s rozpočtem okolo 420 tis. Kč. Ta byla zahájena v 1. březnovém týdnu a byla dokončena k 15. březnu.

Bezdrátový rozhlas

Bezdrátový rozhlas vybudovalo město výhradně z vlastních zdrojů. Jeho rozšíření do místních částí bude realizováno v závislosti na finančních možnostech města v nejbližších letech. Většinu prací na rozhlasu realizoval místní elektrikář pan Milan Červenka během měsíce května.

V úterý 10. června byl před osmou hodinou ranní naposledy v provozu starý drátový veřejný rozhlas. První hlášení nového bezdrátového rozhlasu se uskutečnilo ve středu 11. června odpoledne. Nový rozhlas přinesl nejen kvalitnější signál a lepší pokrytí, ale také možnost přehrát si poslední tři hlášení z webových stránek města. Uložená hlášení lze nalézt na webových stránkách města v hlavním menu v kategorii „Veřejný rozhlas“.

Nové domy

V roce 2014 pokračovala na konci zatím bezejmenné ulice za bývalými statkovými dvojdomky stavba rodinného domku manželů Bastlových. Koncem roku byla hotová hrubá stavba domu. Původně byla tato ulička kolmá k ulici ČSA vlastně společným dvorem pro dva dvojdomy státního statku. V souvislosti s výstavbou domu manželů Bastlových bylo nutné zesílit vodovodní a vybudovat novou kanalizační přípojku v této ulici.  Práce byly zahájeny v úterý druhého září. Firma Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., se své role zhostila na výbornou a práce probíhaly rychlým tempem za velkého pochopení všech stavbou dotčených obyvatel. Finanční příspěvek města na tuto stavbu činil 180 682 Kč.

V ulici Sluneční stavěli společný domek Romana Komárková a Tomáš Jadroň. V závěru roku byl dům před dokončením.

Prodeje domů

V březnu byl majitelem prodán Bezdružický zámek. Po několika letech uzavření je naděje na jeho další oživení. Nový majitel chce zámek využívat pro své potřeby a veřejnosti má být přístupná pouze restaurace.Majitele změnil také domek č. p. 223. Od Kotvů ho koupil mladý Luboš Jonáš, žijící dosud s rodiči v č. p. 217. Pozemek na výstavbu rodinného domu zakoupili od TJ Jiskra manželé Kadeřávkovi.

Na přelomu čtvrtého a pátého měsíce roku byly zahájeny práce na obnově fasády domu č. p. 30 (bývalá ZUŠ). Obnova fasády byla podpořena Plzeňským krajem dotací ve výši 200 tis. Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014. Termín dokončení fasády 30. června byl překročen, stavba byla dokončena až v červenci. Již v srpnu došlo k jejímu poškození vandaly – viz kapitola Černá kronika. Dům je za symbolickou cenu pronajat Místní akční skupině Český Západ, která si jeho vnitřní prostory nechala zrekonstruovat a zřídila si zde své sídlo. V přízemí je umístěna také místní knihovna a výstavní sál, v patře společenský sál a kancelář místní akční skupiny. Dům nyní nese jméno U Haranta.

Bezdružický zpravodaj 8/2014 přinesl zprávu o úspěšnosti žádostí o dotace na opravu příjezdové komunikace do Kamýku a na rekonstrukci ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční. Projekt rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta 1. etapa zůstal prvním náhradníkem.

V průběhu celého listopadu se intenzivně pracovalo na přípravě realizace čtyř projektů podpořených z fondů Evropské unie. Stavba „Rekonstrukce ulice Na Sídlišti včetně propojení s ulicí Sluneční“ byla firmou EUROVIA CS, a. s., zahájena v prvním prosincovém týdnu. Ukončen byl výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce příjezdové komunikace do Kamýku včetně návsi“. S firmou STRABAG, a. s., byla na počátku prosince podepsána smlouva o dílo. Stavební práce byly odloženy na jaro roku 2015. Do 5. prosince mohly své nabídky předkládat firmy, které mají zájem realizovat stavbu „Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta – 1. etapa“. Všechny uvedené projekty byly podpořeny dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad a jejich realizace musí být dokončena v červnu roku 2015. Na třetí pokus se konečně podařilo ukončit výběr všech firem, které realizovaly dílčí části projektu „Rekonstrukce zahrady mateřské školy v Bezdružicích v přírodním stylu“. Ten byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí. Třetí listopadový týden nám přinesl další dobrou zprávu. V rámci 34. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad byl k podpoře schválen i projekt „Názorně, a proto zábavně“. Nejpozději v červenci roku 2015 bude mít naše škola zcela novou jazykovou učebnu, odbornou učebnu chemie a odbornou učebnu fyziky a přírodopisu.

Ve čtvrtek 11. prosince byly zahájeny výkopové práce pro stavbu parkoviště v prostoru mezi bývalou prodejnou a bytovkami v ulici Na Sídlišti. Nejprve musel být zbourán malý zděný objekt, který původně sloužil jako rozvodna propan-butanu pro první tři bytovky, dokončené v roce 1970. Kuchyně bytů byly původně vybaveny propanbutanovými sporáky, ke kterým byl plyn rozveden z tohoto domku. Plyn komunální služby zavážely ve velkých lahvích a byl rozveden přímo z lahví.

4 – Zdravotnictví a sociální péče

            místní zařízení,

            ordinace místního lékaře, dojíždění, veterinární akce (očkování psů apod…..)

Lékařská péče zůstala na stejné úrovni jako v roce předchozím. Některým seniorům je zajištěna pečovatelská služba. Většinou se jedná o ošetření nohou nebo dodávku obědů. Tyto služby hradí město.

5 – Školství, kultura, sport, cestovní ruch – turismus

            knihovna, památková péče a další

           konkrétní akce (poutě, masopust, májka…..)

 Škola

Základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Bezdružice hospodařila jako příspěvková organizace, zřizovatelem je město Bezdružice. Škola dosáhla v roce 2013 kladného výsledku hospodaření ve výši 28 335,34 Kč. Ke dni účetní závěrky byl převeden zůstatek nespotřebované zálohy z prostředků EU – peníze do škol ve výši 77 987 Kč, které budou použity v roce 2014.  Škola se účastní projektu „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“.

Do nového školního roku nastoupilo 1. září 11 nových prvňáčků. V osmi třídách základní školy zasedlo do lavic 137 žáků (61 na prvním a 76 na druhém stupni), to je o 4 žáky více než na začátku loňského školního roku. Velký zájem je stále o školní družinu, do níž se přihlásilo 39 žáků. Od října mohou žáci také navštěvovat celou řadu zájmových kroužků. I v tomto školním roce naše škola využívá elektronický informační systém Škola OnLine, který nejenže zpracovává veškerou školní agendu, ale umožňuje rodičům prostřednictvím internetu průběžně kontrolovat docházku a hodnocení svého dítěte. Poskytuje aktuální informace o rozvrhu a jeho změnách, informuje rodiče také o chování dítěte (neomluvené hodiny, nepřítomnost ve výuce, kázeňská opatření). Rodičům byla rozdána přístupová hesla do tohoto systému. Aktuální informace ze školy, ale i ze školy mateřské, základní umělecké a ze školní jídelny, je možné sledovat také na internetových stránkách.

Mateřská škola

K 30. červnu bylo do mateřské školy přihlášeno 42 dětí. Zápis nových zájemců proběhl v tomto roce 15. dubna. Od září počet dětí poklesl na 37. O děti ve dvou odděleních pečovaly stejné učitelky jako v předchozím roce. Děti mateřské školy se zúčastnily se svým vystoupením vítání nových občánků a podzimního setkání se seniory v kulturním domě. V pátek, den před masopustním průvodem dospělých, mají každoročně svůj masopustní průvod i děti mateřské školy. Druhou tradiční akcí je zahradní slavnost s opékáním špekáčků a sladkým občerstvením pro děti i rodiče, která se uskutečnila 27. června. Naposledy na zahradě v původní podobě. Město Bezdružice získalo v tomto roce dotaci na projekt „Zahrada mateřské školy v přírodním stylu“ z Ministerstva životního prostředí ČR. Staveniště bylo předáno v závěru roku, práce budou realizovány v první polovině roku 2015.

Základní umělecká škola

Závěrečný koncert žáků školy se uskutečnil 10. června a představilo se na něm 17 nejlepších interpretů. V 2. pololetí prospělo 29 absolventů s vyznamenáním a 25 prospělo. Na konci druhého pololetí ukončilo řádně docházku 14 žáků, z toho 8 žáků ze třídy paní Květy Konšťákové. Na základě zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. §10 (nesplňují kvalifikační předpoklady pro výuku na ZUŠ) na škole ukončily pracovní poměr paní Helena Zahrádková a paní Květa Konšťáková. Od 1. září bylo otevřeno nové hudební oddělení sólového zpěvu. Vyučující se stala paní Bc. Eva Jarošová.

Den učitelů

V tento den si děti vyzkoušely práci učitelů. Žáci deváté třídy v pátek 28. března celý den vyučovali své mladší kamarády. Každý měl možnost vyzkoušet si učit svůj oblíbený předmět. Příprava trvala skoro celý týden. Děti vyučovaly nejen matematiku, český jazyk, přírodopis, angličtinu, ale i hrátky s čísly, jazykové hrátky, člověk a svět aj.

Soutěže

Žáci obou kategorií se zúčastnili dopravní soutěže BESIP. Sklízeli úspěchy i v konkurenci gymnázií v matematických soutěžích. Žák Jaroslav Semerád obsadil 2. místo v okresním kole matematické olympiády a postoupil do krajského kola, kde obsadil 11. místo. Stal se také vítězem okresního kola v soutěži Matematický klokan. Žák Benjamin Matala obsadil 1. místo v okresním kole matematické olympiády a 2. místo v okresním kole Pythagoriády.

 Největší účast a úspěchy byly zaznamenány opět ve sportovních soutěžích. Florbalových okresních turnajů se zúčastnily všechny čtyři kategorie. Obě starší kategorie v okresním kole zvítězily a postoupily do krajského kola v Plzni. Mladší žákyně obsadily 3. místo v okresním kole. Třetí místo obsadily mladší žákyně v rámci okresu také v košíkové, starší žáci byli pátí. Dále se děti zúčastnily celé řady atletických soutěží, tradičně Poháru rozhlasu, atletického čtyřboje a trojboje, atletické všestrannosti, Večerního běhu Planou, ale také OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů), kde družstvo mladšího žactva skončilo v okresním kole druhé, v krajském kole obsadilo 4. místo. V jednotlivcích pak získali stříbrnou medaili Radek Třeštík a Kateřina Suchánková, bronzovou Barbora Hošková.

Za 1. stupeň vybojoval bronzovou medaili v hodu kriketovým míčkem Lukáš Korim v  atletické soutěži „Cvrčkiáda“. Kromě těchto školních akcí startují naši žáci také v krajském atletickém přeboru za atletický oddíl Baník Stříbro

 Zájmové kroužky

Od října zahájilo činnost 8 sportovních kroužků (sportovní hry, aerobik, vybíjená, košíková, florbal, atletika, squash, cvičení rodičů s dětmi). Dále byl pro žáky otevřen kroužek hudební, výtvarný, kroužek základů křesťanství a kroužek anglického jazyka pro ty nejmladší. Kromě jednoho kroužku vedli všechny ostatní kroužky pedagogové naší školy.

 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

kladem vzdělávání je vypracovaný program environmentálního vzdělávání. Snahou je vycházet z místních podmínek a z aktuálních potřeb školy a města. V každé třídě byly umístěny kontejnery na třídění odpadu. V šatně školy je umístěna nádoba na sběr elektrozařízení (firma Asekol).

ast environmentálního vzdělávání zajišťuje učitelka přírodopisu.

 Prezentace školy na veřejnosti

Veřejnost je seznamována s děním ve škole pravidelnými příspěvky do místního zpravodaje. K lepší informovanosti přispívaly i internetové stránky školy. Veřejností je využívána tělocvična, venkovní hřiště i squashová hala s posilovnou.  Zápis do 1. třídy základní školy proběhl ve středu 5. února. Budoucí prvňáčky při jejich prvním kontaktu se školou provázely starší děti.  

 Kulturní aktivity

   Žáci školy se zúčastnili se svým vystoupením (soubor Amálka, kroužek aerobiku) celé řady kulturních akcí pořádaných školou či odborem kultury MěÚ: Martinské setkání v Křivcích, Setkání seniorů, Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Vánoční nadílka, besídka ke Dni matek.

V měsíci dubnu se pravidelně koná výroční koncert DOM JUVENKA, který bezesporu patří mezi přední a nejnavštěvovanější kulturní akce ve městě. Koncert ukazuje celoroční práci celého orchestru, která skrývá nekonečné hodiny přípravy nového repertoáru, souhry jednotlivých sekcí a zkoušky celého orchestru. Po loňském koncertu někteří hudebníci ukončili členství v orchestru a bylo nutné jejich hlasy doplnit mladšími hudebníky. Dne 19. dubna 2014 v 19:00 hod se asi 320 diváků dočkalo zahajovací skladby koncertu. Moderátorky Renata Palátová a Veronika Ernstová pak uvítaly významné hosty a ostatní publikum.

Mezinárodní spolupráce

Pokračovala spolupráce s partnerskou školou v SRN v Erbendorfu. V květnu 2014 se žáci naší školy zúčastnili turnaje v kopané v Erbendorfu.

Škola plná strašidel

To byl název akce, která měla začátek v pátek 31. října v 17:00 hodin a skončila v sobotu 1. listopadu v 11:30 hodin. Akce se zúčastnili žáci prvního stupně. Po příchodu do školy se děti převlékly do strašidelných kostýmů. Akce se odehrávala v tělocvičně. Paní učitelky připravily několik sportovních soutěží, např. jízdu na koštěti, skákání v pytli, slalom mezi duchy a trefování do nich míčkem. Dále děti vyráběly na různých stanovištích strašidelné předměty. Nacvičovaly také strašidelný tanec. Po splnění zadaných úkolů čekala všechny zasloužená odměna, halloweenská večeře. K večeři paní kuchařky uvařily dýňovou polévku, kterou někteří jedli poprvé.  Netopýři, pavouci a různé potvůrky byli zhotoveni z těstovin s kečupem a sýrem. Po večeři děti absolvovaly stezku odvahy. Chodily po skupinkách po chodbách školy mezi rozsvícenými dýněmi. Trochu se bály, ona škola večer vypadá trochu jinak než přes den. Potom následoval přesun do kulturního domu, kde si děti zatančily za doprovodu živé kapely a potkaly tu maminky a tatínky. Po tanci se vydaly skoro nočními ulicemi zpět do tělocvičny, kde přenocovaly. Na promítacím plátnu ještě před spaním zhlédly pohádku „Ať žijí duchové“. Druhý den po bohaté snídani, složené z dobrot, které na tuto akci připravily maminky, se už jenom uklízelo a balilo. Akce byla finančně podpořená z grantového programu „Haranti“, který každoročně vyhlašuje mikroregion Konstantinolázeňsko.

Dům u Haranta

Dům, který býval sídlem hudební školy, nese nově označení „Dům u Haranta“. Finance na rekonstrukci domu získala Místní akční skupina Český Západ – Místní partnerství z Programu rozvoje venkova ČR. Práce na rekonstrukci domu probíhaly od roku 2013 a v dubnu 2014 byl interiér před dokončením. Již během dubna probíhalo stěhování kanceláře MAS z pronajatých prostor v Konstantinových Lázních do nového sídla v Bezdružicích. V úterý 29. dubna byla slavnostně otevřena výstava o historii Bezdružic a soudního okresu Bezdružice. Expozici vypracovala PhDr. Markéta Novotná z Okresního archivu v Tachově.  Expozice byla pořízena s finanční podporou z Dispozičního fondu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013 a nabízí pohled do historie nejbližšího okolí Bezdružic.V Domě u Haranta je počítáno i s místností pro místní knihovnu. Z důvodu velké počáteční vlhkosti bylo rozhodnuto, že přestěhování knihovny bude odloženo na září.

 

První májový pátek nabídl v podvečer veřejnosti první možnost k návštěvě rekonstruovaného domu č. p. 30 na náměstí Kryštofa Haranta divadelním představením „Kouzelná flétna“ s hercem Petrem Vackem.

Po celou první květnovou sobotu si také mohli všichni zájemci důkladně prohlédnout prostory Domu u Haranta včetně zcela nové expozice o historii města Bezdružice a bývalého soudního okresu Bezdružice. Slavnostní otevření spojené s valným shromážděním členů MAS se konalo 17. 7. 2014. V průběhu roku bylo v Domě u Haranta uspořádáno několik kulturních akcí, prostory společenského sálu využívá pro koncerty Klub přátel Kryštofa Haranta a pro členské schůze místní včelaři. Ve výstavním sále se také vystřídalo několik různých expozic.

 

Kultura

Kulturní a společenské vyžití obyvatel proběhlo v podobném schématu jako v předchozích letech. Taneční zábavy uspořádali pouze fotbalisté TJ Jiskra v sobotu 18. ledna s hudební skupinou Klubíčko a hasiči 18. října s hudbou Triangl. Hojně navštěvovaný maškarní ples je každoročně součástí masopustních oslav a v tomto roce proběhl 1. března s kapelou Amati Band. Pořadatelem je město Bezdružice. Hudba k tanci i poslechu zazněla také v sobotu 19. července při letních pivních slavnostech na bezdružickém náměstí. 

Výročí města

Na přelomu desátého a jedenáctého měsíce jsme si připomněli dvě významná výročí – 555 let od povýšení Bezdružic na městečko a 450 let od narození Kryštofa Haranta, nejznámější osobnosti spojené s historií našeho města. Malou slavnost k těmto výročím uspořádalo město Bezdružice a Místní akční skupina Český Západ v pátek 31. října a v sobotu 1. listopadu. V pátečním programu vystoupil nejprve Švejk Band Milana Benedikta Karpíška z Plzně.  Další vystoupení bylo velkým otazníkem. Součástí programu byla totiž skupina Kočky a jejich travestishow. Přijdou lidé na takovýto druh zábavy? Páteční program nakonec naplnil sál kulturního domu tak, že mnozí příchozí měli pouze místo k stání. K tanci pak hrála taneční skupina Jenny. I sobotní odpolední program byl netradiční. Jeho součástí byl koncert DOM Juvenka, beseda s PhDr. Markétou Novotnou o historii regionu, dobová hudba a ochutnávky renesanční kuchyně.

V bezdružickém kulturním domě i v tomto roce několikrát hostovaly divadelní soubory. Komedyjanti z Tachova vystoupili 7. února s představením Noc a skála.

 

 

Knihovna

Vedoucí bezdružické knihovny paní Alena Kozáková připravila pro děti 1. třídy pasování na čtenáře. To proběhlo v knihovně naplněné vůní knih dne 22. května 2014 za účasti dvanácti prvňáčků. Jejich čtenářské schopnosti ohodnotil král Jaroslav I. v podání Jaroslava Semeráda a královna Hana II. (Hana Štefanisková). Děti si ze sametového sáčku vylosovaly básně a pokusem o recitaci dokazovaly své umění číst. Po přečtení kouzelného pergamenu a složení čtenářského slibu každý poklekl před krále a ten ho dle prastarého zvyku poklepal zlatým mečem na rameno a pasoval na čtenáře. Odměnou za zdárné složení zkoušky byl diplom čtenáře a čtenářský deník, do něhož si každý může po dobu školní docházky zapisovat obsah přečtených knih. Pak nadešel čas na zapsání mezi členy Městské knihovny v Bezdružicích a na výběr a zapůjčení první knihy. Bylo to zároveň rozloučení s prostory knihovny v budově základní školy.

Se stěhováním knihovny do nových prostor v Domě u Haranta bylo započato v srpnu.

 

Zastupitelstvo města se sešlo ve středu 27. srpna a jedním z bodů programu bylo i schválení   změny zřizovací listiny knihovny. Knihovna dostala nový název „Knihovna Kryštofa Haranta“ a nové sídlo na adrese náměstí Kryštofa Haranta 30. Knihovna byla poprvé po změně názvu a sídla otevřena ve čtvrtek 4. září. Nové prostory přilákaly po prázdninách několik desítek čtenářů všech věkových kategorií. V knihovně je k dispozici i počítač s veřejným internetem.

 

Dění na železnici

První akcí tohoto roku na bezdružické lokálce bylo Vítání jara na Konstantinolázeňsku. Tato  předvelikonoční akce láká lidi k procházce probouzející se přírodou a získala mezi příznivci regionu velkou oblibu. Pro zvládnutí zvýšeného náporu cestujících na trati opět jezdila motorová jednotka řady 844 Regioshark.

Bezdružické parní léto je akce pořádaná o dvou letních víkendech spolkem Plzeňská dráha a Českými drahami na železniční trati do Bezdružic. Má již mnohaletou tradici a o průběhu její červencové části není třeba se zmiňovat.

Stejným způsobem probíhal program i v sobotu 8. srpna. Zlom nastal v neděli. V 14.40 hod při odjezdu zvláštního vlaku z Bezdružic došlo za krajní výhybkou bezdružického nádraží k havárii lokomotivy. Na parní lokomotivě 310.072 došlo únavou materiálu k rozlomení oka ojnice. Než se vlak strojvedoucímu podařilo zastavit, došlo k ohnutí ojnice a vyražení víka parního stroje. Vlak byl záložní dieselovou lokomotivou vtažen zpět do Bezdružic, jeden obrat do Kokašic a zpět byl vynechán a poslední zvláštní vlak byl tažen historickým lokotraktorem. Velký smutek ovládl všechny příznivce železnice, když tento rok konvoj vozidel opouštěl po akci Bezdružice. Půjde ještě vážně poškozená lokomotiva, vyrobená ve vídeňském Novém Městě v roce 1899, opravit?

V sobotu 6. září bylo bezdružické nádraží dějištěm úplně neželezniční události, a to svatby. Svatebčané měli objednanou jízdu historickým motorákem řady M 131.1487, který je trvale deponován v Bezdružicích. Tímto vlakem přijeli do Bezdružic a obřad proběhl přímo na nádraží. Pro některé hosty bylo překvapením, když novomanžele oddával strojvedoucí vlaku. Tím byl Jiří Bízek, člen zastupitelstva města a kronikář.

 

Druhou listopadovou sobotu se konalo tradiční setkání seniorů. Příjemným překvapením bylo vystoupení skupiny „Vesnický mažoretky“ z Nového Kostela. Jen škoda, že si cestu na vydařenou akci nenašlo více lidí.

 

Podeváté se v sobotu 15. října v Křivcích uskutečnilo Martinské setkání. Nadšenci z občanského sdružení MARTINUS pro všechny návštěvníky přichystali příjemné odpoledne.

 

Předvánoční čas

Období adventu je časem, kdy v Bezdružicích probíhají tradiční akce navozující atmosféru blížících se Vánoc. První předzvěstí Vánoc je každoročně vánoční výzdoba a nabídka v supermarketech. Ta se tam ale mnohdy objevuje už koncem září.

Jedinou akcí, která se v tomto roce v Bezdružicích dostala termínově před zdobení stromu, byla ve středu 26. listopadu výroba vánočních dekorací v přísálí kulturního domu. Tady si mohl každý pod dohledem paní Matalové vyrobit a nazdobit vánoční věnce či ozdoby na okna nebo vánoční stůl.

Prvním signálem adventu je v Bezdružicích každoročně zdobení vánočního stromu na náměstí. Tak tomu bylo i 29. listopadu tohoto roku. Děti s rodiči nejprve navěsili vánoční ozdoby na smrk, který předtím přivezli, postavili a osadili osvětlením pracovníci technických služeb. Pak následovalo vystoupení dětského pěveckého souboru Amálka a po setmění lampionový průvod městem. Samozřejmostí bylo občerstvení, při němž nesmí chybět svařené víno, teplý čaj a ochutnávky vánočního pečiva, dodaného stylem kdo co přinese.

První prosincovou událostí očekávanou všemi dětmi byla mikulášská besídka s nadílkou a diskotékou připravená na sobotu 6. prosince. Tradicí je i návštěva Mikuláše a čertů na objednávku v domácnostech v předvečer svátku sv. Mikuláše. Za Mikuláše a anděla jsou vždy ustrojeni dva mladí lidé z Bezdružic. Čertů po městě běhá spousta a u některých čertovské řádění trochu již hraničí s výtržnostmi. Vše se neobejde bez zábavné pyrotechniky. V sobotu 6. prosince uspořádal svůj poslední koncert tohoto roku také Klub přátel Kryštofa Haranta, při němž zazpívala Venuše Dvořáková Zaoralová, Hana Spinethová a Roman Krebs z operetního souboru Divadla JK Tyla v Plzni.

V neděli 14. prosince proběhly v kulturním domě a v jeho okolí tradiční vánoční trhy. Lidé měli možnost dokoupit vánoční dárky, pobavit se při poslechu s country kapely Poutníci, zhlédnout  Vánoční pohádku v podání divadla Z bedny nebo se jen prostě setkat s blízkými.

Klid a vánoční pohodu podtrhuje vánoční zpívání na schodech, pořádané učitelkami a dětmi v základní škole. Ve čtvrtek 18. prosince přišla dětský zpěv do školy vyslechnout plná chodba rodičů. Poslední předvánoční  událostí se stalo setkání u betléma s písní a slovem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bezdružicích. Po úvodních slovech pana faráře následovalo opět vystoupení dětí. K vánoční atmosféře patří ještě prodej vánočních kaprů, který zajišťuje vždy den před Štědrým dnem pan Libor Kolesa v zadním traktu svého řeznictví. I tato událost se dá zařadit mezi společenské akce, protože se tu často potkají lidé, kteří se celý rok nevidí.

 

Sport

Tou úplně první sportovní událostí byla novoroční cyklistická vyjížďka několika nadšenců. Zima bez sněhu takovou možnost dala. Cyklisté objeli ojíněnou krajinou Ovčí vrch.

Fotbal

 V sobotu 1. února se v tělocvičně bezdružické základní školy uskutečnil 1. ročník fotbalového turnaje seniorů „O putovní pohár prezidentů“. Turnaje se zúčastnilo šest týmů - Bezdružice, Konstantinovy Lázně, Planá, Stříbro, Teplá a Záchlumí.

V základní části hrané na 2 x 7 minut se všechna mužstva utkala systémem „každý s každým“ a skončila v pořadí: 1. Konstantinovy Lázně; 2. Záchlumí; 3. Planá; 4. Teplá; 5. Stříbro; 6. Bezdružice.

V utkáních o umístění nejdříve porazili naši fotbalisté Stříbro výsledkem 5:1 a obsadili tak celkové 5. místo. Vítězem celého turnaje se po remíze 0:0 a vítězství na pokutové kopy v poměru 1:0 stalo mužstvo Plané. Nejstarším hráčem turnaje byl vyhlášen pan Karel Štrejn ze Záchlumí. Nejlepším střelcem turnaje se stal pan František Vacata z Konstantinových Lázní. Cenu pro nejlepšího brankáře za nejmenší počet obdržených gólů získal pan Miroslav Šašek z Konstantinových Lázní.

 

Velká regionální fotbalová událost proběhla v sobotu 5. dubna. Na místním hřišti se utkaly fotbalové jedenáctky Bezdružic a Konstantinových Lázní. Týmy obcí, mezi nimiž vládne jistá menší rivalita. Zvítězili Bezdružičtí výsledkem 4:1.

 

Memoriál Otto Ernsta a Františka Klavrzy

Dne 26. 7. 2014 se uskutečnil na fotbalovém stadionu TJ Jiskry Bezdružice XXXI. ročník fotbalového turnaje Otto Ernsta a Františka Klavrzy za účasti mužstev TJ Jiskra Bezdružice,

TJ Sokol Teplá, TJ Jiskra Nový Kostel a FC Kokašice. Před zahájením turnaje obdrželi naši fotbalisté putovní pohár pro vítěze okresního přeboru. Naši fotbalisté v druhé polovině srpna zahájili své účinkování v krajské soutěži 1. B třídy.

Turnaj začal ve 12:00 hodin a hrálo se každý s každým 2 x 25 minut. Vždy po dvou zápasech byla krátká přestávka vyplněná diváckou soutěží. Všechna utkání odřídili rozhodčí Petr Holík st. a Pavel Hromka. Vítězem se stala TJ Jiskra Bezdružice, na druhém místě se umístil TJ Sokol Teplá, na třetím místě skončila TJ Jiskra Nový Kostel a na čtvrtém místě se umístil FC Kokašice.

Nejlepším brankářem byl vyhlášen bezdružický brankář Beran Luděk, který neobdržel během celého turnaje ani jednu branku. Nejlepším střelcem turnaje se po penaltovém rozstřelu s

Lukášem Čadou stal Dominik Maroušek se šesti brankami.

 

Volejbal

I v tomto roce se pravidelně dvakrát v týdnu scházeli hráči volejbalu. Raritu volejbalisté zažili v úterý 8. července. Jedna z hráček se vrátila z cest po USA a přivedla na hřiště amerického černocha. Byl to pětašedesátiletý právník, který některé bezdružické hráče převyšoval o hlavu. Pozornost budil i v restauraci Na hřišti, kam volejbalisté po hře pravidelně chodí. Z nabídky jídel si vybral klobásu s hořčicí a křenem, který mu velmi chutnal.

 

Hokej

I v nové hokejové sezóně 2014–2015 je vedoucím oddílu Petr Kalista a trenérem Karel Seknička. Pro pracovní zaneprázdnění nemohl hrát Petr Houdek, Jaroslav Cvrček a Jiří Kašpar. Na druhé straně se vrací Petr Janota. Hokejisté se na trénincích schází každý týden  ve středu od 17:15 hod v Plzni v Kooperativa aréně. Hokejisté se počátkem roku drželi v Plzeňské lize na třetím místě tabulky.

 

Cyklistický závod

Cyklistický oddíl Sokola Konstantinovy Lázně pořádá již několik let cyklistický závod, jehož trasa je vedena přes Bezdružice. Závodníci Bezdružicemi projíždějí od Nové Vsi ulicí Plzeňskou, Švermovou a ulicí Revolučních gard a pokračují směrem na Kokašice. V roce 2014 se tato „Velká cena Konstantinových Lázní“ jela 12. července. Závod je veden po jedenáctikilometrovém okruhu, závodníci ho jedou podle kategorií 6x (66 km) nebo 5x (55 km). Zúčastnit se jedním okruhem může i kdokoliv z příchozích.

Skatepark za hřbitovem je již v havarijním stavu a v podstatě se nedá používat. Materiál, z něhož byly vyrobeny rampy a překážky, je na konci životnosti a skatepark je téměř nepoužitelný. Kromě zubu času mají na jeho stavu podíl i mladí uživatelé, kteří na plochu najížděli i auty.

 

Pochod Teplá - Bezdružice

V neděli 20. července se uskutečnil 14. ročník turistického pochodu „Teplá – Bezdružice“. Myšlenku železničního propojení obou měst na hranicích Plzeňského a Karlovarského kraje letos podpořilo 27 turistů různých věkových kategorií. Nejmladšímu turistovi bylo necelých sedm let a nejstarší letos oslaví již 82. narozeniny.

6 – Spolková a politická činnost, náboženský život

            činnost jednotlivých sdružení (hasiči, myslivci,…), spolků, stran, církví

 

V sobotu 11. října 2014 od 8:00 do 15:00 hod proběhla v chovatelské hale ZO ČSCH Bezdružice již 17. propagační a prodejní výstava králíků, drůbeže a holubů.

Vystavovalo celkem 23 chovatelů, z naší organizace 7 členů, a to 19 ks králíků, 25 ks drůbeže a 49 ks holubů. K zhlédnutí bylo celkem 79 ks králíků 12 plemen a 8 rázů, 63 ks drůbeže 16 plemen a 7 rázů, 82 ks holubů 9 plemen a 4 rázů.

 

Klub přátel Kryštofa Haranta.

Schůze klubu se konala ve středu 9. dubna v restauraci U Sparťana za účasti 10 členů. Členskou základnu klubu tvoří 15 lidí a činnost se soustředí na pořádání koncertů většinou vážné hudby. Po uzavření zámku chyběly klubu prostory pro pořádání koncertů. Zlom nastal otevřením Domu u Haranta, kde nyní koncerty mohou probíhat. Poprvé to bylo v neděli 18. května, kdy se tu uskutečnil Jarní koncert na připomínku 450. výročí narození Kryštofa Haranta. Další koncert klub uspořádal v neděli 29. června, kdy v Domě u Haranta zapěl komorní sbor Rosa Coeli ze Žlutic. Klub se 2. listopadu zapojil i do podzimních oslav města koncertem S flétnou a kytarou, pořádaným opět v Domě u Haranta.

 

TJ Jiskra

Výbor pracoval ve složení: předseda Jiří Houser, místopředseda Martin Kadeřávek, hospodář Petr Maroušek, jednatel Mgr. Jan Soulek, členové Ing. Petr Kalista, Jaroslav Petřina st. a Luděk Beran. TJ má v současné době tři oddíly: fotbal – muži, dorost, žáci a senioři; hokej a

rekreační volejbal. Muži pod vedením Jana Michalčáka a Ladislava Filipa v sezóně 2013–2014 vyhráli okresní přebor a postoupili do 1. B třídy. Po rozpačitém začátku zakončili podzimní část na pěkném 5. místě. Dorost trénoval v minulé sezóně Miroslav Filip a Stanislav Čada ml. a hrál okresní přebor Plzeň - sever, kde skončil na 4. místě. Protože se na Tachovsku soutěž dorostu nehrála, automaticky naši dorostenci postoupili do krajské soutěže. Do ročníku 2014–2015 přišli noví trenéři Václav Votík a Lumír Kadlec, kteří se potýkali s nedostatkem hráčů, ale hlavně chyběl brankář. Toho se podařilo sehnat v K. Lázních. Funkcionáři souhlasili se střídavým startem, proto bylo překvapením, když mu po jednom odehraném zápase zakázali další start.

Žáky hrající okresní přebor vede už dlouhá léta Petr Maroušek a od podzimu se k němu přidal Jan Horváth, protože na konci minulého ročníku skončil Stanislav Hrobařík a K. Lázně nikoho nového nedodaly. V sezóně 2013–2014 skončili žáci na 5. místě. Po podzimu jsou na 7. místě. Senioři pod vedením Jiřího Housera hrají pouze pro radost a žízeň. Jsou nejstarším mužstvem v soutěži. Tato soutěž se hraje ve všední den, proto se ne vždy daří dát dohromady optimální sestavu, po podzimu byli na 6. místě.

Hokejisté hrají krajskou soutěž pod vedením trenérů Ing. Petra Kalisty a Mgr. Karla Sekničky. Oddíl volejbalu se schází pravidelně v úterý a v pátek v tělocvičně, v létě na antukových kurtech v Konstantinových Lázních.

TJ Jiskra hospodaří s ročním rozpočtem bezmála 300 tis. Kč. Největšími sponzory jsou Vodafone, Chodovar, HBB žárová zinkovna, Tempo Klatovy a město Bezdružice, které pomáhá i s údržbou hřiště a okolí.

V roce 2014 se podařilo udělat garáž pro sekačku, odvodnění hospody, instalaci nové nádrže na vodu ke kropení hřiště a nátěr fasády na tribuně.

Byl prodán nevyužívaný pozemek bývalého kluziště na stavbu rodinného domu.

 

 Hasiči

Budou fotky a popis k dětskému dni a májce

 

 

7 – Černá kronika – přestupky, trestné činy

 Problémem doby jsou drogy a jejich užívání. Nejedná se jen o marihuanu a její kouření, ale v regionu jsou patrně dostupné i tvrdší drogy. Zejména mezi mladou populací je řada těch, kteří drogy užívají. Přestupky tohoto rázu řeší Městský úřad Stříbro. Veřejnost to tuší, mladí většinou ví, kdo v tom z jejich vrstevníků jede. Policie ČR odhalila několik mladých bezdružických obyvatel při řízení auta pod vlivem drog.

Mezi lidmi se šušká i o tom, kdo drogy dodává. V úterý 9. září Bezdružice zažily policejní zásah v domě č. p. 116 na křižovatce Plzeňské a Švermovy ulice. Důvodem zásahu bylo pěstování konopí a přechovávání drog mladými obyvateli bytu.

   Dalším nešvarem současné společnosti je vandalismus. Drobné nepořádky a poškozování veřejného i soukromého majetku jsou velice častým jevem. V noci z 23. na 24. srpna byla posprejována nová fasáda Domu u Haranta na náměstí hanlivými nápisy zaměřenými proti starostovi a policii. Další nápisy byly i na kulturním domě a soukromém majetku. Pachatelé z řad mládeže byli vypátráni.

Hasiči měli důvod k zásahu 21. června. Ve večerních hodinách vzplála dřevěná bouda u rybníčku při silnici do Nové Vsi. Chata, kterou před lety postavili rybáři, zcela shořela. K dalšímu požáru došlo v pátek 1. srpna, kdy hořely balíky sena na poli za hřbitovem.

Mezi živelné pohromy lze zařadit i havárii vodovodu v mateřské škole. Došlo k ní v noci z neděle 28. na pondělí 29. září. Únikem vody v prvním patře bylo poškozeno vybavení tříd a promáčeny byly zdi a strop.

 

8 – Počasí, příroda a její ochrana

mimořádné události, „nej“ teploty, srážky apod., chráněná území a výtvory.......

Počasí na počátku roku bylo velice teplé s minimálními srážkami. Sníh nenapadl ani v únoru a na začátku března denní teploty dosahovaly až ke 20° C. Zima 2013/2014 se zařadila mezi nejteplejší za posledních 100 let. To se samozřejmě projevilo i v přírodě. Podle staré pranostiky by „hadi a štíři měli začít vylézat až na Jiřího, čili po 24. dubnu“. Vlivem teplé zimy však kronikář při vycházce spatřil již 22. března čilého slepýše.

První bouřka tohoto roku přišla 27. dubna ve večerních hodinách. Déšť, který se na krajinu snesl, byl nejvydatnějším od loňského léta. Po zimě bez sněhu to byla velmi očekávaná vláha.

Nepříznivé počasí zahnalo 3. května program 18. floriánské pouti do kulturního domu.

Již počátkem června přišly první tropické dny, během nichž se denní teploty vyšplhaly až na 36° C. Kdo měl dovolenou během července, mohl být s počasím spokojený. Teplotní výkyvy přišly opět v srpnu, tentokrát směrem dolů. Druhá polovina srpna byla teplotně podprůměrná. Velmi chladno bylo v posledním srpnovém týdnu. Na českých horách mrzlo a padal sníh. Na meteorologické stanici v Konstantinových Lázních byla naměřena teplota -0,7° C.

Teplo se ale ještě vrátilo a následoval velice teplý a suchý podzim. Příjemné teploty byly ještě i v listopadu a lidé mohli vysedávat na venkovních terasách.

První a výrazný projev zimy přišel 1. prosince, kdy mrznoucí déšť ukryl celou republiku do ledové krusty. Pod námrazou se lámaly stromy, sníh ale nebyl žádný. Téměř všude kolabovala silniční i železniční doprava. Silná námraza znemožnila provoz vozidel odebírajících elektřinu z troleje. Potíže měly vlaky, trolejbusy i tramvaje. V našem regionu  se kalamita projevila jen výpadky v elektrické síti. Ve výše položených osadách Pačín, Loučky, Kamýk a Zhořec byly vidět místy polámané stromy. Vánoce byly bez sněhu, ale v závěru roku přece jen krajinu pokrylo asi 5 cm sněhu.

9 – Různé

             

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.

Pranostika na akt. den

Padá-li sníh ve velkých a širokých vločkách, přijde obleva.

Kde nás najdete?