Bezdružice
městoBezdružice
rozšířené vyhledávání
Kronikářem města je p. Jiří Bízek.

Rok 2011

Politická atmosféra v České republice

   Evropa a celý svět procházel vleklou ekonomickou krizí, která se odrážela do života všech zemí.

   České republice vládla středopravá koalice ODS (Občanská demokratická strana), TOP 09 a VV (Věci veřejné).  Důvěra veřejnosti v tuto vládu byla velmi nízká a stále klesala. Přispěla k tomu nejprve korupční aféra ministra dopravy Víta Bárty.  V druhé polovině roku byl odvolán ministr zemědělství Fuksa. Na ministerstvu školství zastával funci poradce Báthora, o kterém se vědělo, že tíhne k utrapravici a má rasistické sklony. Na sklonku roku následovala demise ministra kultury Bessera, který nedokázal vysvětlit ani původ svého majetku ani styky s podezřelými lidmi.

     Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala ke snížení deficitu veřejných financí a reformě zdravotního a důchodového systému. Realizace těchto opatření by měla nejtvrdší dopad především na lidi s nízkými příjmy.

   V letních měsících vypukly rasově motivované nepokoje ve Šluknovském výběžku na severu Čech.

    18. prosince zemřel bývalý prezident pan Václav Havel. Během roku 2011 z našeho světa odešly i jiné významné osobnosti. Zemřel spisovatel Arnošt Lustig, který v mládí prošel Terezínem, Osvětimí a Buchenwaldem, Zdeněk Miller, autor legendárního krtečka, polistopadový šéf diplomacie Jiří Dienstbier, autor nového Ještědu architekt Karel Hubáček a režisér Otakar Vávra.

 

Počasí

   Zima 2010/2011 přišla neobvykle brzy. Vlastně ještě na podzim 2010. Již v úterý 23. listopadu 2010 napadl první sníh a po týdnu nastala sněhová kalamita. Přívaly sněhu lámaly a vyvracely stromy, zatarasené byly silnice i železnice a na mnoha místech bylo padajícími stromy poškozeno elektrické vedení. Křivce byly několik dní zcela bez elektřiny. V prosinci už bylo sněhu tolik, že ho nebylo kam odhrnovat. Z bezdružických ulic Revolučních gard, Švermovy,  Na Sídlišti a z náměstí byl sníh odvážen těžkou technikou.

   Prudký zvrat nastal v prvním lednovém týdnu roku 2011. Vlivem výrazného oteplení a deště do 15. ledna  všechen sníh roztál. To přineslo rozvodnění potoků v okolí, nejvíce Úterského. Tuhé mrazy (až -15 ˚C) se pak ještě vrátily v druhé polovině února, sněhu už však moc nenapadalo. Velikonoce tohoto roku byly 23. – 25. dubna. Teploty v těchto dnech dosahovaly již  25 ˚C.  Naopak deštivý a chladný byl červenec. V prvním červencovém týdnu se denní teploty pohybovaly jen okolo 12 ˚C. Pranostika se vyplnila i okolo svaté Anny, kdy noční teploty klesaly jen na 6 ˚C. Podle meteorologů byly letošní prázdniny nejchladnější od roku 2000. Špatné počasí postihlo zejména provozovatele koupališť.S průměrnou měsíční teplotou 15,8 °C byl červenec o 1,1 °C pod dlouhodobým teplotním průměrem. Největší odchylky dosáhlo počasí v období od 21. do 25. července. V té době bylo o 3,4 °C chladněji než normálně. Druhá část července je přitom považována za vrchol léta. Statistiku už nezachránil ani teplejší srpen. Ani tropických dní si lidé příliš neužili. Teploty vystoupaly k tropickým hodnotám pouze sedmkrát. O prázdninách také nebývale hodně pršelo. Spadlo dokonce 160 % dlouhodobého normálu, který je 79 mm.

    Několik tropických dnů, které přiměly lidi ke koupání, přišlo až ke konci srpna. Teploty okolo 25 ˚C vydržely po celé září. Ještě o víkendu 1. a 2. října bylo takové teplo, že se lidé chodili koupat do venkovních koupališť a vodních nádrží.  V říjnu nastalo nezvykle dlouhé období inverzí. Zatímco ve vyšších polohách pokračovaly slunné dny, města se utápěla v dusivém smogu. Obyvatelé Bezdružic ale prožívali krásný a slunný podzim. Listopad byl nejsušším listopadem od počátku měření (200 let). Nespadl ani milimetr srážek. První sníh této zimy napadl v pondělí 5. prosince večer. Konec roku byl teplotně nadprůměrný. Období Vánoc a nového roku bylo nejteplejší za posledních 60 let.

Město a jeho vývoj

                                                            

Počet obyvatel za město celkem a jednotlivé části ke dni 31. 12. 2011

 

Obec, část obce

Celkem obyvatel

muži

ženy

Bezdružice

836

425

411

Dolní Polžice

3

                  

1

2

Horní Polžice

28

18

10

Kamýk

4

2

2

Kohoutov

1

0

1

Křivce

12

6

6

Pačín

5

3

2

Řešín

43

21

22

Zhořec

9

4

5

Celkem:

941

480

461

V celém správním obvodu města Bezdružice v roce 2011 žilo 941 obyvatel, z toho 480 mužů a 461 žen. V roce 2011 se do správního území města Bezdružice přistěhovalo 46 obyvatel a odstěhovalo se jich 24. Nejstarší obyvatelkou Bezdružic je paní Milada Sušírová. Narodila se v roce 1921. V části Řešín bydlela od roku 1969 a od roku 1990 žije v Bezdružicích. V roce 2011 se v našem městě  narodily  4 holčičky a 1 chlapeček.   V Bezdružicích se uskutečnilo 11 svatebních obřadů na Ovčím vrchu 3 a v Křivcích 1. Rozloučili jsme se  s  8 občany z Bezdružic.

    V březnu proběhlo v České republice sčítání lidu. Celou akci tentokrát zajišťovala Česká pošta, sčítací formuláře bylo možné vyplnit po internetu.

V ulici K Řešínu pokračovala od jarních měsíců stavba rodinného domku Tahavských, kteří se do domu v závěru roku nastěhovali. Stavby dalších tří domů (Dvořákovi, Štefanisko, Procházkovi) byly zahájeny v dubnu v ulici Na stráni. Koncem roku byly hrubé stavby těchto domů hotové (pod střechou). Protože tyto stavební pozemky měli předtím v nájmu obyvatelé bytovek na zahrádky, byly nové zahrádky vyměřeny  a pronajaty na pozemku nad čerpací stanicí.     

       Pokračovala také rekonstrukce bývalého zdravotního střediska na bytový dům. Nový majitel nechal zhotovit na objektu novou střechu a provedl izolace proti vlhkosti.

     Počet obchodů a služeb nedoznal v roce 2011 žádných změn.  Na náměstí bylo možné nakoupit potraviny v prodejně Spotřebního družstva Jednota a v obchodu vietnamského obchodníka va rohu ulice Revolučních gard. Družstvo Jednota na náměstí nadále provozovalo prodejnu s průmyslovým zbožím (drogerie, papírnictví, domácí potřeby a hračky). Dalším obchodem na náměstí byla prodejna textilu a chovatelských potřeb paní Dany Alexové a trafika paní Jany Adamcové. Potraviny a drogistické zboží bylo možné koupit i v ulici Na sídlišti v obchůdku paní Miloslavy Gengelové. Další prodejnou ve městě bylo řeznictví pana Kolesy v ulici ČSA. V osadách (částech) žádné obchody nebyly.

     Pohostinské služby nabízel v Bezdružicích pan Petr Houser v Šenku u Petra na náměstí a hospůdka u hřiště TJ Jiskra. V letní sezoně byl v provozu kiosek s občerstvením u koupaliště. V Dolních Polžicích paní Eva Fichtlová  provozuje již 10 let úspěšnou pizerii Café Kryštof Harant.

    Zámek Bezdružice v roce 2011 své brány neotevřel. Majitel se pokoušel zámek prodat a výstavní expozice i kavárna zůstaly po celý rok uzavřeny. Do srpna bylo ještě možné na zámku pořádat svatební obřady, pak byl zámek definitivně uzavřen.

Práce zastupitelstva

      Patnáctičlenné zastupitelstvo pracovalo ve stabilním složení po celý rok. Zastupitelé se ke svému jednání scházeli jednou za měsíc vždy ve středu. Pětičlenná rada města zpravidla dvakrát měsíčně. Z dotačních titulů předchozího roku bylo dokončeno restaurování sochy bičovaného Krista před kostelem v Křivcích a sousoší sv. Floriána na bezdružickém náměstí. Z programu LEADER město získalo dotaci na rekonstrukci záchodů v kulturním domě. K realizaci ale dojde až v roce 2012. V druhé polovině roku bylo připraveno k realizaci značení ulic a významných cílů pro turisty a návštěvníky města. Za pomoci dotace od Plzeňkého kraje byly v závěru roku zadány do výroby tabulky s názvy ulic a důležitých cílů. Přestože jsou v Bezdružicích všechny ulice pojmenované, označené názvy ulic byly jen některé ulice. Nově vzniklé ulice doposud označeny nebyly. Nově byly pojmenovány  ulice K Řešínu a Západní. 

       Městský úřad i v tomto roce vydával měsíčník  Bezdružický zpravodaj. Od ledna je v něm nová rubrika s názvem „Foto z archivů“, ve které jsou zveřejňovány staré fotografie, zapůjčené místními lidmi. Od září se zpravodaj tiskne na městském úřadě na nově pořízeném tiskařském stroji.       

       K významné události došlo v měsíci září, kdy byla završena snaha o získání historické budovy radnice z roku 1842 zpět do vlastnictví města Bezdružice. V roce 1963 byla podle vládních usnesení definitivně odložena výstavba nového továrního objektu Mechany. Místní národní výbor proto předal k užití pro tuto továrnu budovu osvěty na náměstí (bývalý národní výbor a kino). Jediným průmyslovým podnikem v Bezdružicích se tak na dlouhá léta stalo Kovodružstvo (Mechana). V roce 1966 bylo v budově bývalé radnice zavedeno ústřední topení, vybudován výtah na popelnice a započata výstavba nového sociálního zařízení. V Kovodružstvu bylo v roce 1967 zaměstnáno 45 zaměstnanců, z toho 41 žen. Bylo zde vyrobeno 4 500 elektrických násobilek a 1 100 kusů hřbitovní dekorace. K ukončení výroby v bezdružické provozovně Kovodružstva došlo na konci roku 2005 a od té doby zůstala budova bývalé radnice prázdná. První prohlídka nově nabyté budovy se uskutečnila 24. října.

    Pro přepravu sportovců TJ Jiskra a dětí Základní školy na různé akce město Bezdružice získalo od Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje bezúplatným převodem autobus tovární značky OASA 902 LC výrobce VW A. G. ze SRN. Účetní hodnota vozidla byla 42 300 Kč. Smlouva o převodu byla podepsána  13. června 2011.

Rozpočet

    Město Bezdružice hospodařilo v roce 2011 s příjmem 24 870 415 Kč. Výdaje na chod města činily 23 957 851 Kč. Objem finančních prostředků neumožnil v roce 2011 žádnou větší investici do infrastruktury města.         

Regulační plán náměstí Kryštofa Haranta

    V pondělí 28. února se bezdružičtí občané mohli v odpoledních hodinách seznámit s možnou podobou svého náměstí. V kulturním domě proběhlo veřejné projednávání regulačního plánu bezdružického náměstí Kryštofa Haranta. Jeho zpracovatel pan architekt Tauš představil asi třiceti přítomným místním občanům, kde by mohly stát nové domy, jak by tyto domy měly vypadat, jakou podobu budou mít komunikace a jak je pamatováno na veřejnou zeleň. Stranou zájmu nezůstala ani organizace dopravy, odpočinková místa s lavičkami a možnost zřízení veřejných záchodků. Jednou z kapitol regulačního plánu je i doporučení, jak vylepšit stávající nemovitosti tak, aby náměstí bylo příjemným domovem pro své obyvatele a vyhledávaným cílem pro návštěvníky města.   

Studie úprav ulice Na sídlišti

    Podobná akce proběhla v sále kulturního domu ve středu 11. listopadu. Tentokrát se lidé mohli vyjádřit ke studii úprav ulice Na sídlišti a celého prostoru sídliště. Přestože v bytovkách žije velká část bezdružických obyvatel, projednávání se zůčastnilo jen několik lidí. 

Obnova židovského hřbitova u Řešína

   V pracích na obnově židovského hřbitova u Řešína pokračovala skupina německých občanů pod vedením pana Dietricha Erdmana . V neděli 2. října proběhla přímo na hřbitově beseda s panem Ing. PhDr. Václavem Chvátalem z Muzea Českého lesa v Tachově. Asi 25 posluchačů vyslechlo výklad o historii židovského osídlení Bezdružic a pohřbívání na hřbitově u Řešína, ale i o průběhu prací na jeho obnově. Brigádníci pak předvedli postup při osazování povaleného náhrobku.

Kultura a společenský život

     O kulturní vyžití obyvatel se stará oddělení kultury městského úřadu. Od počátku roku se na pozici vedoucí tohoto oddělení vrátila z rodičovské dovolené paní Vladimíra Havlíková.

    Kino v kulturním domě promítá jednou měsíčně. Občasná jsou představení ochotnických divadel a pořádají se zájezdy do divadel v Plzni a Mariánských Lázních. Taneční zábavy pořádají zájmové organizace a spolky.

Fotbalová taneční zábava

   První společenskou událostí roku byla 15. ledna 2011 taneční zábava, pořádaná bezdružickými fotbalisty. Připravený program s bohatou tombolou přilákal do kulturního domu nezvykle mnoho lidí, takže sál byl zcela zaplněný. V soutěži na počátku večera si fanoušci poměřili síly s fotbalisty v kopání malého míčku slalomem mezi kužely. Půlnočním překvapením byla módní přehlídka. Místo štíhlých modelek však na improvizované pódium vystupovali fotbalisté z TJ Jiskra Bezdružice, ustrojení do dívčích šatů.  Taneční parket byl zaplněný až do pozdních nočních hodin.

Dětský maškarní rej

    Další kulturní akcí byl dětský maškarní rej. V sobotu 12. února odpoledne se sál kulturního domu zaplnil dětmi v pestrých maskách i bez nich. Celé odpoledne moderovaly maminky Vlaďka Havlíková a Hanka Štefanisková, převlečené za postavy z televizní obrazovky. Na programu bylo i několik soutěží, např v pojídání koláčů, házení míčků a chytání papírových rybiček. Hudbu ve formě diskotéky zajistil DJ Sulatický.   

Výroční koncert Juvenky

    Příznivci dechového souboru mladých Juvenka se sešli v sobotu 16. dubna na výročním koncertu. V první části koncertu Juvenka zahrála pod taktovkou kapelníka Jiřího Paláta filmové melodie, po přestávce pak zaněla řízná dechovka.

Stavění májky

    Tradiční stavění májky v předvečer 1. Máje proběhlo v tomto roce v netradičním čase. Jelikož na odpoledne bylo připraveno divadelní vystoupení pro děti v kulturním domě, májka se zdobila a stavěla ne večer, ale již před polednem.

XV. Floriánská pouť 7. května

    Floriánská pouť se v Bezdružicích konala již popatnácté. Poprvé se ale program odehrával  v nově opravené Poštovní ulici v prostoru mezi kulturním domem a poštou. Provozovatelům pouťových atrakcí se to sice moc nelíbilo, ale celý program měl komornější ráz a nebyl rušen hudbou od kolotočů. Program tradičně zahájil mládežnický orchestr Juvenka. V kostele byla sloužena českoněmecká mše za účasti bývalých obyvatel Bezdružic. V odpoleních hodinách do Bezdružic přijel konvoj historických vojenských vozidel.

Českobavorské pivní slavnosti a oslavy 110 let trati Pňovany – Bezdružice.

  Ve dnech 16. a 17. července si obyvatelé celého regionu a příznivci tratě připoměli v rámci Bezdružického parního léta 2011 stodesáté výročí provozu na trati Pňovany – Bezdružice.  V pátečních odpoledních hodinách přijely do Bezdružic dva konvoje historických železničních vozidel určených k účinkování na oslavách. Parní lokomotiva řady 310.072, vyrobená již v roce 1899, vozila zvláštní historické vlaky do Kokašic a zpět. Druhá parní lokomotiva zúčastněná na oslavách (354.195) byla zapůjčena z muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka a po celý víkend se střídala s historickými diesly na vozbě pravidelných osobních vlaků do Pňovan a zpět.  Ke slavnostnímu okamžiku oslav došlo před sobotním polednem. Na bezdružické nádraží se po letech vrátily staré nádražní hodiny. Ty původní byly odcizeny v 80. letech. Členové občanského sdružení Plzeňská dráha získali podobné hodiny z opuštěné zastávky Hostouň a po jejich renovaci je nainstalovali na původní místo na bezdružickém nádraží. Slavnostní odhalení a natažení hodin provedl za přítomnosti dobových četníků starosta města Mgr. Jan Soulek. Hudební skupina Švejk bend pak zahrála celou československou hymnu. K nádraží přijeli v rámci svého setkání i majitelé malých aut Mini Cooper se svými vozy.

    Součástí oslav byly tradiční pivní slavnosti na náměstí Kryštofa Haranta. Kromě v oblasti oblíbeného piva z Chodovaru z Chodové Plané mohli návštěvníci ochutnat i bavorské pivo z partnerského města Waldershofu. K tanci i poslechu zazněla nejprve dechovka v podání  kapely Atlas, pak bylo vystoupení uskupení Beat Club 68 a do pozdních nočních hodin vyhrávala skupina Amati Band.

     V neděli dopoledne vyrazili již pojedenácté na svou tradiční patnáctikilometrovou pouť účastníci turistického pochodu na podporu dostavby železniční tratě z Bezdružic do Teplé.    

 

10 let pizzerie v Dolních Polžicích.

    Malá slavnost se odehrála 30. července v pizzerii Kryštof Harant v Dolních Polžicích. Venku hrála hudba k tanci i poslechu, uvnitř se vzpomínalo na začátky tohoto úspěšného podniku. Slavnost provázel slovem známý komentátor a častý host pizzerie Petr Jančařík. V úvodním slově vyzdvihl práci majitelky Evy Fichtlové, z jejíž hlavy pocházel zdánlivě bláznivý nápad udělat v osadě o 10 obyvatelích ze stodoly hospodu. Dnes je tento podnik známý daleko za hranicemi okresu a v letním období je vyhledávaným místem mnoha turistů. Překvapením programu byla módní přehlídka, při které modelky předvedly kolekci šatů a plavek dvou plzeňských butiků.

Bezdružické parní léto

    O víkendu 6. a 7. srpna vyjely na lokálku opět historické parní vlaky. Součástí srpnové části Bezdružického parního léta bylo představení knížky „Bezdružická lokálka“, která byla vydána místní akční skupinou Český Západ – Místní partnerství v rámci společného projektu Vlídná nádraží – Posázavský pacifik, Bezdružická lokálka, Muzejní železnice Kolešovka.

Zájezd do divadla

    Dne 17. září uspořádalo oddělení kultury městského úřadu zájezd pro děti do divadla v Mariánských Lázních. Některé děti byly v opravdovém divadle poprvé.

Drakiáda

   Pouštění draků je tradiční zábava podzimních větrných dnů. Plakáty zvaly na drakiádu původně na 8. října, ale pro nepřízeň počasí byla tato akce zrušena. Až v sobotu 15. října přišli na návrší nad nádražím děti i dospělí s různobarevnými draky. Asfaltová dráha tentokrát sloužila už jen účastníkům drakiády. Plocha letiště v tomto roce ztratila statut letiště, letištní objekty jsou prázdné a letadla tu nepřistávají.    

 Hasičská taneční zábava

   V sobotu 22. října  uspořádali bezdružičtí hasiči v kulturním domě taneční zábavu. Přestože podzimní hasičská tancovačka má v Bezdružicích mnoholetou tradici, sál se zpočátku plnil lidmi jen velmi sporadicky a vypadalo to na velmi malou účast lidí. Na základě zkušeností z předchozích let, kdy kapela přes hodinu hrála pro téměř prázdný sál, byl začátek zábavy stanoven až na 21.00 hod. Nakonec lidé přišli a dobře se bavili. K tomu přispěla především hudba v podání kapely Amati Band. Díky menšímu zájmu lidí nebyla na tanečním parketu tlačenice a tak si všichni dobře zatančili. V tombole bylo možné vyhrát třeba vysavač, žehličku nebo sendvičovač. Méně šťastní výherci se museli spokojit jen s okurkami nebo toaletním papírem. Z dámské volenky si ženy a dívky odnášely různobarevné karafiáty. Škoda jen, že ani jednou nezazněla nějaká lidovka. Určitě by si ji s chutí zatančili i mladí, kteří tvořili převážnou část obecenstva.

Martinské setkání v Křivcích

Toto již tradiční setkání proběhlo 12. listopadu v křiveckém kostele svatého Martina a jeho okolí. Návštěvníci mohli tak jako každý rok ochutnat martinskou husu i víno a řadu dalších specialit. Hlavním cílem setkání ale bylo představit veřejnosti výsledky práce občanského sdružení Martinus za uplynulý rok, směřující k záchraně tohoto kostela.

Hokejový bál

Bezdružičtí hokejisté uspořádali v sobotu 20. listopadu Hokejový bál. I tato společenská akce byla poznamenána nízkou účastí lidí. O zábavu se staralo hudební duo Straka – Suchánek a během večera byl návštěvníkům představen celý hokejový tým Jiskry Bezdružice.

Setkání se seniory

    Sbor pro občanské záležitosti a Městský úřad Bezdružice uspořádal v pátek 11. listopadu v kulturním domě každoroční setkání seniorů. Program pro starší občany města připravily  děti z Mateřské školy a z prvního stupně základní školy. K tanci pak zahrálo Duo J+J.

Advent a vánoce

    Na počátku adventu si děti v Bezdružicích každoročně zdobí na náměstí vánoční strom. V programu bylo i pěvecké vystoupení dětí a lampionový průvod. Občerstvení u vánočního stromu zajistili pracovníci městského úřadu.

    Tradici mají v Bezdružicích vánoční trhy, konané letos 11. prosince. Po koledách v podání dětského orchestru Juvenka následovalo představení karlovarského divadla „Z bedny“.  Herci tohoto divadélka jsou vlastně spíš moderátory a herce si vybírají z publika. Srdečně se pobavili děti i dospělí.

    To, že Vánoce jsou svátky hlavně pro děti potvrzují i další akce. V úterý 20. prosince děti zazpívali rodičům vánoční písně ve škole „na schodech“ a v pátek 23. prosince v bezdružickém kostele.  V kostele o smyslu vánoc promluvil pan farář a na závěr společně se starostou města zapečetili kasičku tříkrálové sbírky. Z kostela si lidé v lampičkách odnášeli betlemské světlo.   

 

Zájmové organizace

Tělovýchovná jednota Jiskra

    Největší zájmovou organizací v Bezdružicích je Tělovýchovná Jednota Jiskra Bezdružice, která sdružuje zájemce o aktivní sport. Valná hromada TJ Jiskra proběhla „na Josefa“ v restauraci Sport, která byla zaplněna do posledního místa. Jedním z bodů programu byla  volba nového výboru. Valnou hromadou byl zvolen nový sedmičlenný výbor. Při následných jednáních o funkci předsedy nezískal podporu ostatních členů výboru dlouholetý předseda Jiskry Ing. Petr Kalista. Novým předsedou se stal Jiří Houser.

     V Bezdružicích se sportuje v několika odvětvích. Největší oblibě se tradičně těší fotbal. Tým „muži A“ soutěžil v krajské 1. B třídě, „muži B“ hráli třetí třídu. V závěru tabulky krajského přeboru se drželi hráči dorostu, zatímco žáci dosáhli až na třetí místo tabulky ve své soutěži. Fotbalu se věnují i malí minižáci a svou soutěž hrají senioři.

    Fotbalovou slavností místního významu je každoročně Fotbalový memoriál Ernsta a Klavrzy. Tohoto roku se konal 30. července za extremně nepříznivého počasí. Zima a déšť byly příčinou mizivé návštěvnosti všech utkání a plánovaná večerní taneční zábava pod širým nebem byla pro nepřízeň počasí zrušena.

    Přestože Jiskra Bezdružice nemá ani v zimě svoji ledovou plochu, má již několik let svůj hokejový tým, kterému se daří držet se uprostřed tabulky Plzeňské hokejové ligy. Na počátku roku se bezdružický tým vyšvihl až na 3. místo.

    Další sporty se provozují neorganizovaně. Na školních kurtech se hraje tenis. Ženy chodí v zimě cvičit do tělocvičny a v letním období jezdí na cyklovýlety. K pravidelnému cvičení  se v tělocvičně schází maminky s malými dětmi.  Svoji oblibu si mezi lidmi našel i squash.

   Dobrých sportovních výsledků dosahovaly děti ve škole. Velkou oblibu má florbal, a to i mezi děvčaty. Mladší i starší děvčata vyhrála okresní soutěž a postoupila do krajské soutěže, kde skončila na druhém a pátém místě. Do krajské soutěže postoupili i mladší kluci a v kraji byli čtvrtí.  Starší kluci skončili na 3. místě v okrese. Okresní soutěže se účastní i hráči minikopané. Děti bezdružické školy dosahují dobrých výsledků i v atletických kláních. Bezdružická mladší děvčata vyhrála okresní i krajské kolo Poháru Českého rozhlasu 2011. V kategoriích běh 60 m, 600 m, skok do výšky a dálky, hod míčkem a štafetovém běhu se děvčata v celorepublikové soutěži umístila na 14. místě. Úspěšní byli i mladší kluci.  Na dobrých místech se bezdružické děti umístily i na podzimním přespolním běhu v Tachově a večerním běhu Planou.

Základní organizace Českého svazu chovatelů

    Jako jedna z menších organizací ve městě přežívá ZO Českého svazu chovatelů. Vlivem úbytku pracovních příležitostí v zemědělství a nutnosti dojíždění za prací do vzdálenějších měst se domácí chov drůbeže v celém regionu vytrácí. Bezdružická organizace ZO ČSCH má jen 9 členů. Přesto 15. října chovatelé uspořádali ve své výstavní hale již 14. výstavu drobného zvířectva.

Český svaz včelařů

      Základní organizace Českého svazu včelařů má 14 členů. Jejím předsedou je Jiří Nosek. Bezdružičtí včelaři v roce 2011  pečovali celkem o 311 včelstev.

Myslivecké sdružení

      Ve své činnosti pokračovalo Myslivecké sdružení Bezdružice pod vedením předsedy Romana Čapka. Myslivci hospodařili na honitbě, rozkládající se v okolí Křivců a Horních Polžic.

Klub přátel Kryštofa Haranta

    Ve své činnosti pokračoval Klub přátel Kryštofa Haranta. Po uzavření bezdružického zámku klub  ztratil atraktivní prostory pro pořádání koncertů vážné hudby. V roce 2011 klub uspořádal v rámci XII. ročníku pocty Kryštofu Harantovi čtyři koncerty. 1. května to byl „Májový koncert s flétnou a kytarou“ v klubovně kulturního domu. Druhý koncert byl 5. června také v klubovně a nesl název „Odpoledne s francouzským chansonem“.  Další dva koncerty se podařilo uspořádat v Rytířském sále zámku Bezdružice. V neděli 3. července to bylo na téma „S muzikálem celým světem“ a 28. srpna zazněly v Rytířském sálu „Oblíbené melodie operet a muzikálů.

 

Škola

    Slavnostní zakončení školního roku 2010/2011 proběhlo v kulturním domě 29. června dopoledne za účasti všech žáků školy. Následující den převzali v obřadní síni městského úřadu vycházející žáci z rukou třídního učitele Mgr. Karla Sekničky za přítomnosti starosty města Mgr. Jana Soulka poslední vysvědčení své základní školní docházky.

    Školní rok 2011/2012 byl v Bezdružicích slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září. Uvítací projev ředitelky školy Mgr. Evy Kalistové vyslechli na shromáždění před Základní školou žáci všech tříd a několik desítek přítomných rodičů. Během prázdnin bezdružická školní budova doznala několik změn. Kromě tradičního malování tříd tu během července a srpna proběhla 1. etapa akce „Rekonstrukce WC v ZŠ Bezdružice“. Dílo v celkové hodnotě 1.104 718 Kč bylo dokončeno za pomoci dotace z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj“ a dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. V rámci této akce byly zrekonstruonány WC ve dvou podlažích třípodlažní budovy. Další novinkou je nové vstupní schodiště do přilehlých školních dílen, ve kterých má sídlo i Základní umělecká škola. Havarijní stav tohoto schodiště pomohli vyřešit místní podnikatelé.

    Největší životní změnou je zahájení školní docházky pro nové prvňáčky. Těch bylo do bezdružické základní školy přivítáno celkem 14. Čtyři děvčata a deset chlapců. V pěkně připravené třídě své žáky přivítala paní učitelka Mgr. Věra Strádalová, která dětem poskytla první informace a předala jim i malé dárky.

    Spolu s nimi nastoupilo po prázdninách do ZŠ celkem 146 žáků (63 na 1. stupni, 83 na 2. stupni), kteří byli rozděleni do 8 tříd. Nejpočetnější třídou na škole je třída devátá s 25 žáky, nejméně žáků je v 5. třídě, a to pouze 10. Proto právě ona byla spojena se 3. třídou. Školní družina má stejně jako v letech minulých 1 oddělení a nabízí ranní i odpolední provoz. I letos byl zaznamenán velký zájem o docházku do školní družiny, přihlásilo se celkem 45 dětí. O žáky se staralo 13 pedagogických pracovníků. Od října mají žáci možnost navštěvovat několik zájmových kroužků.

Mateřská škola

     Školní rok 2010/2011 v mateřské škole byl ukončen tradiční zahradní slavností pro děti a rodiče na zahradě školky. Celý červenec byla, tak jako každý rok, mateřská škola uzavřena. K 1. září bylo do mateřské školy přihlášeno 41 dětí, které byly rozděleny do dvou tříd podle věku. Učitelky pro děti ve školce připravují pestrý program, kopírující život v obci. Vystoupení dětí z mateřské školy bylo součástí slavnostního ukončení školního roku i setkání se seniory.

Základní a umělecká škola

   O rozvoj hudebního nadání dětí z širokého okolí pečuje v Bezdružicích Základní a umělecká škola. Necelá stovka 105 dětí se pod vedením čtyř učitelů učí dle výběru na klavír, keyboard, akordeon, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, trubku, lesní roh, baskřídlovku, tubu a bicí nástroje.  Probíhá i výuka orchestrální hry a dechový soubor mladých Juvenka nechybí při žádné události v Bezdružicích i v okolí.

 

Doprava

     Autobusové linky do Stříbra, Plané u Mar. Lázní, Úterý a Plzně jezdily ve stejném rozsahu, jako v minulých letech. V prosinci 2010 byla zavedena nová autobusová linka Bezdružice – Bezvěrov – Mladotice.  Po celý rok 2011 tato linka propojovala pěti spoji v pracovních dnech a dvěma spoji v sobotu a v neděli železniční tratě č.177 Pňovany – Bezdružice a č. 160 Plzeň – Žatec. Pro minimální zájem cestujících byla linka od 11. 12. 2011 zkrácena jen do Manětína, kde je možnost přestupu na další spoje.

     Jedinou změnou v železniční dopravě bylo zajíždění motorového vozu z bezdružické trati v pracovních dnech večer až do Kozolup. Tady byl přípoj od nově zavedených Plzeňských linek z Blovic, vedených motorovou jednotkou „Regionova“. Poslední vlak proto přijížděl do Bezdružic až ve 21.00 hod. Protože to nevyhovovalo cestujícím, kteří se vraceli z denních směn v Plzni, byl na žádost obcí od platnosti nového jízdního řádu 11. prosince 2011 vlak do Kozolup zrušen a poslední vlak do Bezdružic přijíždí už v 19.54 h.

 

Jiří Bízek, kronikář                                                                                                                                        

 

 

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Listopadová mlha zhasíná slunce.

Pranostika na akt. den

Padá-li sníh ve velkých a širokých vločkách, přijde obleva.

Kde nás najdete?