Navigace

Obsah

Základní informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:

Znak městaVymezení působnosti

Město Bezdružice (dále jen město) vzniklo jako územnísamosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/90 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním Města Bezdružice je v samostatné působnosti zajištění veřejné správy na svém území a výkon státní správy v přenesené působnosti v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích, čl. 3  organizačního řádu MěÚ Bezdružice).

Organizační struktura Městského úřadu Bezdružice

Městský úřad Bezdružice

ČSA 196

349 53 Bezdružice

IČ: 00259705

DIČ: CZ00259705

Město Bezdružice je plátcem DPH.

telefon: 374 630 511
fax: 374 630 522
e-mail: mesto@bezdruzice.cz; posta@bezdruzice.cz

Úřední hodiny:
Po: 7.00 - 11.30               12.00 - 17.00

Út:  7.00 – 11.30               12.00 - 15.00

St:  7.00 – 11.30               12.00 - 17.00

Čt:  7.00 - 11.30                12.00 - 15.00

Pá: 7.00 - 13.00

 

Starosta:             Mgr. Jan Soulek

Místostarosta:   Lumír Kadlec

Tajemnice:         Bc. Jana Wajdová

 

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí jsou uvedeny v dokumentech:

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Město Bezdružice využívá ke své činnosti tyto bankovní účty:

Číslo účtu

Vedený u:

 

125721872/0300

ČSOB, a. s.

Hlavní účet

20183-1981434379/0800

ČS, a. s.

Peněžní jistoty z nájemních smluv na byty ve vlastnictví města

166167281/0300

ČSOB, a.s.

Splátky půjček - FRB

184503242/0300

ČSOB, a. s.

Sociální fond

2745286399/0800

ČS, a. s.

FRB – splátky půjček

94-4513401/0710

ČNB

 

1981434379/0100

ČS, a.s.

Hlavní běžný účet a kontokorentní účet

107-3199330237/0100

KB, a. s.

Běžný účet

2202861/2100

ČMHB, a. s.

Běžný účet

Úvěrové účty

Číslo účtu

Vedený u:

 

2202968/2100

ČMHB, a.s.

Nástavby na bytovkách

35-493981547/0100

KB, a.s.

Ulice ČSA

103418469/0800

ČS, a.s.

Nákup nové radnice

335247419/0800

ČS, a.s.

Dům u Haranta

 

Při poukazování platby (např. místní poplatky) na účet Města Bezdružice (č. účtu 125721872/0300) je nezbytné do poznámky uvést jméno a příjmení poplatníka a uvést druh platby (např. poplatek za psa). Jinak nelze platbu identifikovat.

Informace o používaných variabilních symbolech sdělí vedoucí finančního odboru: telefon č. 374 630 513; e-mail.: financni@bezdruzice.cz

Městský úřad

Dokumenty:

Organizační řád

Organizační struktura

Kontakty

Bližší informace na www.bezdruzice.cz či u tajemnice.

Organizační složky

Místní knihovna Bezdružice – vedoucí paní Alena Kozáková

Zřizovací listina Knihovny Kryštofa Haranta

Knihovní řád

 

 

Technické služby – vedoucí pan Petr Čapek

telefon č. 728 167 862

Zřizovací listina

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bezdružice,

velitel JSDHO pan Ivo Štefanisko

Zřizovací listina JSDHO

 

Příspěvková organizace

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká

škola Bezdružice, příspěvková organizace

Školní 183, 349 53 Bezdružice

Ředitelka – Mgr. Eva Kalistová

Telefon: 374 629 278

e-mail: reditel@bezdruzice.cz