Obsah

Výroční zprávy

 Jsou uváděny pouze žádosti, které byly podány písemně, dovolávaly se výslovně iinformací dle výše uvedeného zákona. To znamená, že běžné dotazy fyzických osob, které se týkají samostatné nebo přenesené působnosti města nejsou evidovány. 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

1. Instav Media, s. r. o. - žádost o poskytnutí informace

2. Žádost o poskytnutí informací - kácení dřevin

3. Českomoravská světelná s. r. o. žádost

4. CODES CZ s, r, i, - žádost o poskytnutí informace

5. REMA AOS a. s. - žádost o poskytnutí informace

6. Kross, s. r. o. - žádost o poskytnutí informace

7. Energie Pro s. r. o. - Žádost o poskytnutí informace

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění: 

1. Instav Media, s. r. o. - poskytnutí informace

2. Poskytnutí informace - kácení stromů

3. Českomoravská světelná s. r. o. - odpověď

4. CODES CZ s. r. o. - poskytnutí informace

5. REMA AOS a, s, - poskytnutí informace

6. Kroos, s. r. o. - poskytnutí informace

7. Energie Pro s. r. o. - Sdělení