Obsah

Výroční zprávy

Bezdružice dne 14. 1. 2013 
č. j.: BTAJ/176/2013
 
V souladu s ustanovením § 5 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je předkládána tato zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2012:
Výroční zpráva
 
Počet podaných žádostí o informaci:            1
Počet podaných odvolání pro rozhodnutí:    0
Počet rozsudků soudu ve věci informací:     0
Počet sankcí za nedodržení zákona:           0
Počet zpracovaných žádostí:                          1 
Vybraná částka za poskytnutí informace:    0 
 
Jsou uváděny pouze žádosti, které byly podány písemně, dovolávaly se výslovně informací dle výše uvedeného zákona. To znamená, že běžné dotazy fyzických osob, které se týkají samostatné nebo přenesené působnosti města nejsou evidovány. 
 
Bc.  Jana Wajdová
tajemnice MěÚ Bezdružice                   
 

 

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

1. Žádost o poskytnutí informace

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

1. Vyřízení písemné žádosti o poskytnutí informace